Zorg én onderwijs

Zorg én onderwijs

UIT DE PRAKTIJK

De kinderen die we vandaag behandelen op Schakenbosch zijn de volwassenen van morgen. Maar ze zijn niet alleen de toekomst, ze zijn nu al onderdeel van onze samenleving. Dat betekent dat er nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg ligt om ze de meest optimale ontwikkelkansen te bieden.

Hoe we dat doen op Schakenbosch is te lezen in onderstaand stuk uit onzejeugd.nu van Instondo, waarin Suzanne Punt (zorg) en Marjolein van ’t Oever (onderwijs) vertellen hoe de handen ineen worden geslagen op het terrein ten behoeve van de meest kwetsbare kinderen.

“Vanuit de overtuiging dat we allemaal het beste willen voor het kind, zoeken we samen naar oplossingen. Het belangrijkste is dat we praten mét elkaar, en niet over elkaar.”