Voor jou

Schakenbosch is er voor jou. Je krijgt er de best mogelijke ondersteuning. Samen met jou en je ouders gaan we aan de slag. Zodat het snel beter met je gaat.

Meer weten over de visie en aanpak van Schakenbosch?
Dat vind je op de pagina

Vooraf

Eerste kennismaking

Bij het startgesprek praten we over je situatie en problemen. Maar ook over je dromen en wat goed gaat. Belangrijke onderwerpen zijn je school, vrije tijd en het contact met je ouders of voogden.

We komen zo tot een plan waarin staat wat je wilt bereiken en waaraan jij en je ouders gaan werken. En hoe wij jullie daarbij helpen. Na zes weken volgt een tweede gesprek. Daarna bespreken we één keer per drie maanden hoe het staat met je plan. Wat heb je bereikt en waaraan moet je nog werken? Op basis daarvan maken we nieuwe afspraken.

Eerste kennismaking

Plan voor je toekomst

Bij Schakenbosch willen we jou weer perspectief op je eigen toekomst bieden. We leggen daarom afspraken vast in een ‘behandelplan’.

Wat zijn jouw mogelijkheden en je dromen? Hoe ga jij je doelen halen en wat doen je ouders? Samen met een begeleider van Schakenbosch ga je werken aan een terugkeer naar huis, naar school of een andere voorziening. We werken ook samen met verschillende scholen en instellingen. Je krijgt daardoor goede begeleiding bij een overstap. Je werkt vooral aan je doelen in de groep en op school. Soms helpt een therapie of training je extra.

Bij Schakenbosch

Zo woon je op Schakenbosch

Je woont in een groep met andere jongens en meisjes. Je krijgt een eigen kamer met een toilet en wastafel.

In overleg mag je wat spullen meenemen om je kamer gezellig te maken. De meeste jongeren hebben een televisie op hun kamer. In de huiskamer staan een tv en computer voor de groep.

Groepsbegeleiders leren jullie om met elkaar en met volwassenen om te gaan. En om afspraken na te komen. We maken je sterke punten sterker en helpen je om zelf oplossingen te zoeken.

Hoe je behandeling eruit ziet

Samen met jou werken we aan jouw plan voor de toekomst. We houden nauw contact met je ouders of andere belangrijke personen uit je omgeving. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat je tijdens je verblijf steun hebt. We werken ernaartoe dat de hulp zo snel mogelijk in een open setting of ambulant kan worden voorgezet.

Tijdens je verblijf werk je op de groep, op school en in je vrije tijd werk je aan jouw persoonlijke doelen. In de dagelijkse omgang met je begeleiders en de andere jongeren versterk je je kwaliteiten en ontwikkel je nieuwe vaardigheden. Als je bijvoorbeeld op kamers wilt gaan wonen, bereiden we je hierop voor.

Daarnaast volg je trainingen of therapie. Het kan namelijk zo zijn dat er dingen dwars zitten of dat je snel boos of verdrietig wordt, maar niet zo goed weet hoe dat komt. De mensen om je heen hebben vaak wel in de gaten dat er iets met je is. Ze willen je helpen. Maar misschien heb je geen zin om erover te praten of vind je dat moeilijk. Dan kan therapie helpen.

Therapie is een soort oefenplek waar je dingen doet waardoor je je weer beter, sterker en vrolijker kan voelen. Bij Schakenbosch bieden we je verschillende vormen van therapie. Sommige jongeren vinden het prettiger te praten. Anderen vinden het prettiger om dingen te doen. Therapie op Schakenbosch kan je individueel volgen of in een groep. Samen bekijken we wat voor jou het prettigst en het beste is.

Wat je overdag doet

Jouw dagrooster vullen we samen in. Voor iedere jongere is er school of dagbesteding, maar natuurlijk ook tijd op de groep en tijd voor hobby’s.

De school op het terrein is het Schakenbosch College. Deze school biedt onderwijs op elk niveau.

Sporten en leren omgaan met elkaar zijn vaste onderdelen in je rooster. Samen kunnen we ook zoeken naar een geschikte vervolgschool, stageplek of werk.

In je vrije tijd kun je volop sporten en andere hobby’s doen. Daar hebben we binnen en buiten mooie ruimtes voor. Ook dan leer je veel over jezelf. Wat doe je bijvoorbeeld als je een spel wint of verliest? Of als iemand per ongeluk tegen je aan loopt?

 

Na je tijd bij Schakenbosch

Hulp na je behandeling

Om je volgende stap zo goed mogelijk te kunnen zetten, bereiden we je daarop voor. Zodra het kan, tijdens je verblijf bij Schakenbosch, ga je bijvoorbeeld op bezoek bij je ouders, weer trainen bij je eigen sportvereniging of je begint met een bijbaantje. We helpen je om je weg te vinden.

Als je overstapt naar een open instelling, een kamertrainingscentrum of weer thuis gaat wonen, kun je zo nodig trainingen of therapie bij ons blijven volgen. Een ambulant hulpverlener begeleidt jou en je ouders ook na je verblijf op Schakenbosch.

Het Schakenbosch College werkt intensief samen met andere opleidingen en bedrijven. De school helpt je een overstap zo goed mogelijk te maken.

Hulp na je behandeling

Meepraten in de jongerenraad

Meedenken, meepraten en meedoen vinden we belangrijk. Schakenbosch heeft een jongerenraad waarin jongeren over allerlei zaken meepraten. De jongerenraad vergadert in principe één keer per maand. Ook vragen andere organisaties soms aan leden van de raad om te vertellen over hun ervaringen bij Schakenbosch.

In de jongerenraad zitten twaalf jongeren die bij Schakenbosch verblijven en op het Schakenbosch College zitten. Per groep is één jongere lid van de raad en is er één pedagogisch medewerker die deze jongere ondersteunt.

Tweewekelijks wordt in een groepsvergadering met de andere jongeren besproken welke agendapunten er zijn voor de raad. Die punten neemt hij/zij mee naar de vergadering van de jongerenraad. In de volgende groepsvergadering wordt verteld wat de raad heeft besproken.

Rechtszitting op locatie

De kinderrechter komt wekelijks naar een vergaderruimte van Schakenbosch. Het gaat om rechtszittingen over de verlenging van de (voorlopige) ondertoezichtstelling en/of van de machtiging gesloten jeugdzorg. Andere rechtszittingen vinden plaats bij de rechtbank.

BEGELEIDING
Je mag je tijdens de zitting laten begeleiden door een pedagogisch medewerker. Deze kan jou steunen en na de zitting de uitspraak van de rechter aan je uitleggen. De rechter kan op locatie ook eventuele vragen over jouw behandeling aan de behandelcoördinator voorleggen.

MINDER SPANNING
Iedereen die bij de ‘gewone’ rechtszitting aanwezig zou zijn, zie je ook bij de rechtszitting op Schakenbosch. Voor jou wordt de rechtszitting zo minder spannend. Je hoeft niet te reizen naar de rechtbank. En je hoeft niet te wachten in een cellencomplex. Als de spanning tijdens de zitting te hoog wordt, kun je tijdelijk de zittingszaal verlaten. De pedagogisch medewerker begeleidt je bij deze ‘cooling down’.

Evalueren & klachten

Je kunt altijd praten met Jeugdstem, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Je kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Lees in de klachtenfolder jongeren hoe dat moet. Een uitgebreide, juridische uitleg vind je in de klachtenregeling cliënten.