Organisatie

Schakenbosch is een samenwerking van verschillende instellingen in Zuid-Holland. Onze moederorganisaties zijn

Jeugdformaat
Ipse de Bruggen
Parnassia Groep

Raad van bestuur

Bas Timman (voorzitter)
Jan van Hoek
Jozien Snijders

Directie

Kees in ’t Veld

Cijfers en publicaties


Brochure ‘Schakenbosch in het kort’
Lees online

Publiek Jaarverslag 2021
Lees online

Wilt u een papieren boekje ontvangen? Stuur een email naar communicatie@schakenbosch.nl

Financieel Jaarverslag 2021
Alle jaarverslagen van zorginstellingen worden online gepubliceerd. Hier vindt u eveneens de verslagen van Schakenbosch.
Jaarverantwoording in de zorg

Beloningsbeleid
Zowel de leden van de Raad van bestuur als van de Raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigings-maxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van bestuur en de Raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.