Heeft een jongere intensieve specialistische jeugdzorg nodig? Voor vragen, advies of informatie over aanmelden, neem contact op met:

Theo Bentvelzen
zorgbemiddelaar

Complexe problematiek

Schakenbosch is er voor jongeren met complexe problemen: ernstige gedragsproblemen in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Daarbij hebben zij veelal een ernstige belaste voorgeschiedenis of trauma.

Lichtere vormen van hulp zijn niet gelukt. Zij lopen vast in hun ontwikkeling en hebben bescherming en behandeling nodig. Voor deze jongeren zet Schakenbosch zich in. Wij helpen de jongeren en hun gezin om hun leven weer op te pakken.

Open tenzij

Wij zetten onze expertise in bij die jongeren die het nodig hebben. De best passende hulp, daar gaat het om. Zo dichtbij het gezin als mogelijk en zo open mogelijk, tenzij het niet anders kan. Schakenbosch biedt specialistische hulp op maat van ambulante hulpverlening en therapie, tot behandeling in open en gesloten groepen.

AMBULANTE HULP
Gezinnen moeten zoveel mogelijk zelf de regie behouden of weer terug krijgen. Schakenbosch biedt daarom ambulante hulp voor, tijdens en na verblijf. Naast ambulante hulpverleners heeft Schakenbosch ook gekwalificeerde MDFT-therapeuten (multidimensionele familietherapie) en een systeemtherapeut om gezinnen te begeleiden. Neem contact op met zorgbemiddelaar Theo Bentvelzen voor informatie en advies.

OPEN JEUGDZORG
Op de locatie in Leidschendam heeft Schakenbosch open groepen. Neem contact op met zorgbemiddelaar Theo Bentvelzen voor informatie en advies.

GESLOTEN JEUGDZORG
Wanneer een jongere in een gesloten groep moet worden behandeld, is dit besloten door de kinderrechter. Deze geeft daartoe een machtiging gesloten jeugdzorg af. De procedure en plaatsing wordt gecoördineerd door Jeugdbescherming Haaglanden, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond of andere jeugdbeschermingspartijen. Neem contact op met zorgbemiddelaar Theo Bentvelzen voor meer informatie.

Specialistische kennis ‘onder één dak’

Schakenbosch is gespecialiseerd in jeugd- en opvoedhulp, lichte verstandelijke beperking en GGZ-zorg. Aan de hand van een behandelplan op maat krijgt iedere jongere de zorg, therapie en begeleiding die hij of zij nodig heeft. Alle benodigde zorg binnen handbereik.

Een aantal groepen van de locatie in Leidschendam is speciaal gericht op GGZ-problematiek.

Geïntegreerd dagprogramma

Onderwijs, zorg, therapie en vrije tijd sluiten naadloos op elkaar aan. Voor iedere jongere is er een geïntegreerd dagprogramma waarmee een jongere zich kan ontwikkelen, stap voor stap, door proberen, vallen en weer opstaan.

Het Schakenbosch College, onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, biedt onderwijs op elk niveau. De school ligt op het terrein van Schakenbosch.

Daarnaast is er een uitgebreid therapieaanbod, o.m. Systeemtherapie, MDFT, Dramatherapie, Muziektherapie, PMT, Rots- en watertraining, EMDR en Girlstalk/Make a move.

Maar vrije tijd is ook belangrijk. Naast het dagelijks leven van slapen, eten, wassen, school en therapie zijn er ook sportieve, creatieve en uitdagende activiteiten nodig om te ontwikkelen en plezier te maken.