Trots op waar we staan

Trots op waar we staan

In 2023 bestaat Schakenbosch 10 jaar. Dat betekent dat wij al 10 jaar hulp mogen bieden aan kwetsbare jongeren. Een prachtige mijlpaal!

Er is veel veranderd tussen het ontstaan van Schakenbosch en nu. Het jeugdzorglandschap is veranderd maar onze organisatie en onze zorg ook.

Wat niet veranderd is, zijn de jongeren. Voor deze kwetsbare groep zijn wij er en blijven wij hulp bieden. Voor hen doen wij het uiterste, want wanneer zorg beter kan, moeten we alles doen om dit voor deze kwetsbare groep jongeren mogelijk te maken.

Dat is onze drijfveer en daarom blijft Schakenbosch zich ontwikkelen, aanpassen en verbeteren. Ook in het nieuwe jaar zullen wij verder gaan met onze ambities: een gesloten setting zoveel als mogelijk voorkomen, de zorg verder verbeteren en de periode van opname verkorten.

Een terugblik
JeugdzorgPlus heeft geen lange historie. Nog maar kortgeleden gingen jongeren die niet meer thuis konden wonen vaak naar pleeggezinnen of open instellingen. Maar als dat niet ging, werden ze met een civiele maatregel in jeugdgevangenissen geplaatst in afwachting van behandeling. Totdat de overheid deze gang van zaken niet meer accepteerde en er gesloten behandelinstellingen kwamen.

Vanuit Jeugdformaat en Ipse de Bruggen werd het initiatief genomen tot Schakenbosch, een behandelinstelling voor kwetsbare jongeren met licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Aansluiting met ggz-problematiek kwam in 2015 toen de samenwerking met JJC (De Jutters/Parnassia Groep) startte en enkele jaren later volgde een fusie. Omdat alle specialismen in huis waren, was een integrale behandeling mogelijk voor deze kwetsbare groep.

Schakenbosch heeft het geluk gehad het gebouw helemaal vanuit de gedachte van een behandelcentrum te kunnen bouwen. Inzichten van Peer van der Helm, verbonden aan Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam, voor een positief pedagogisch klimaat kregen hun weerslag in licht, kleur, ruimte en materialen in het gebouw.

Trots op waar we staan
In de visie van Schakenbosch wordt hulp niet zwaarder, maar ook niet lichter ingezet dan nodig. Het gaat om het bieden van passende zorg voor de jongere en zijn gezin. Daarbij streven wij ernaar zoveel mogelijk regie over hun leven bij het gezin zelf te houden. Samenwerking met het gezin is dus essentieel.

Wij weten dat de motivatie voor behandeling en het resultaat ervan voor een groot deel afhankelijk zijn van een positief klimaat dat uitgaat van verbondenheid, competentievergroting, autonomie en zingeving. Met deze achtergrond hebben we dit jaar enkele mooie stappen kunnen zetten in verbetering van onze zorg:

Vanaf april zijn de gesloten groepen verkleind. Kleinschalige groepen van 6 jongeren met zoveel mogelijk vaste vertrouwde begeleiders, meer rust, meer aandacht en in een huiselijke sfeer. We zien nu al de positieve effecten voor de jongeren en dat is prachtig.

Met het verder uitrollen van het Doorlopend Integraal Dagprogramma heeft elke jongere bij Schakenbosch een persoonlijk rooster waarin zijn of haar ontwikkeling centraal staat. Het rooster is wordt met de jongere samen gemaakt en afgestemd op wat hij kan, wil en nodig heeft. Hiermee hebben we zingeving en motivatie vergroot bij de jongeren.

Autonomie vinden we erg belangrijk. Bij Schakenbosch is een interne werkgroep actief met het vergroten van autonomie en het terugdringen van repressie. Zo zijn inmiddels de verplichte rustmomenten geschrapt en worden jongeren gestimuleerd mee te denken en mee te praten over allerlei zaken bij Schakenbosch. Een afvaardiging van elke groep is vertegenwoordigd in de jongerenraad.

Vooruitkijkend
Maar zijn wij er dan al? Nee. Wij zijn op de goede weg, maar wij zijn er nog niet. Wij willen eerder in beeld zijn met specialistische kennis om een gesloten plaatsing mogelijk te voorkomen, alternatieve woonvormen en behandelvormen ontwikkelen en voor die jongeren waarvoor toch tijdelijk een gesloten setting onvermijdelijk is, willen wij de best mogelijke zorg blijven bieden.

Met deze ambities gaan we in het nieuwe jaar door. Dat doen we met elkaar, met de jongeren, de gezinnen, in verbinding met gemeenten, zorgketenpartners en met vele andere partijen. Want om de beste zorg te kunnen realiseren, hebben wij elkaar nodig.

Maar nu staan eerst de feestdagen voor de deur. Ik wens u allemaal hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Kees in ‘t Veld