Terugblik op het afgelopen jaar

Terugblik op het afgelopen jaar

Het jaar 2021 loopt bijna ten einde. Tijd om even bij stil te staan bij wat er is gebeurd in het afgelopen jaar.

Wederom hebben we een ongewoon jaar achter de rug. Corona is nog niet weg. Sterker nog, ons land zit in lock down vanwege de verwachte 5e golf. Als we zo terug kijken, moeten we niet vergeten trots te zijn op onszelf en op elkaar. Met ieders inzet is ook dit jaar de zorg voor kwetsbare jongeren op peil gebleven.

En niet alleen op peil gebleven. Er zijn namelijk mooie stappen gezet! In de sector willen we onze zorg voor de jeugd continu blijven verbeteren. Om die reden werken wij aan doorontwikkeling van deze meest intensieve jeugdhulp. Aan preventief zorgaanbod aan de voorkant: alternatieve vormen van hulp om opname in een gesloten setting te voorkomen. En voor die jongeren waar toch tijdelijk gedwongen hulp nodig is, blijven wij uiteraard specialistische zorg op maat bieden in een kortdurend en intensief traject. Samen met gemeenten, gecertificeerde instellingen en andere aanbieders is Schakenbosch daarom hard aan het werk. En uiteraard doen we dat in verbinding met onze moederorganisaties Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Parnassia Groep.

Stap voor stap zien we resultaat. Zo is het bijvoorbeeld het doorlopend en integraal dagprogramma uitgerold in samenwerking met Horizon. Jongeren krijgen een gepersonaliseerd programma waarin ze zelf inspraak hebben en wat tot stand komt door zorg en onderwijs samen. Verder zien we in het dagelijkse ritme bij Schakenbosch dat er nog meer ruimte is gemaakt voor jongeren om mee te beslissen, mee te doen of meer zelf te proberen. En de plannen voor volgend jaar liggen klaar voor het ontwikkelen van kleinschalige groepen en verdere ontwikkeling van intensieve ambulante zorg.

De gezamenlijke doelstelling die wij hebben tot doorontwikkeling Jeugdzorgplus, de doelstelling van vermindering van gesloten plaatsen naar vergroting van het aantal alternatieve vormen van opvang en van behandeling, daarmee gaan we verder in 2022. Ik ben ervan overtuigd dat de weg die we met elkaar hebben ingeslagen, de juiste is.

Met frisse energie, met belangrijke plannen en in verbinding met elkaar zullen we in 2022 verder gaan werken aan de zorg voor onze kwetsbaarste jeugd. Maar nu staan allereerst de kerstdagen voor de deur. Vier deze feestelijke tijd in kleine gezelschappen en bovenal blijf gezond. Een fijne kerst!

Kees in ’t Veld