‘Minder gezellig’

‘Minder gezellig’

Pas sinds kort, vanaf april, werkt Schakenbosch met twee begeleiders op verkleinde jeugdzorgplus-groepen van zes jongeren. Er is één plek flexibiliteit wanneer er noodzaak is. Dat betekent incidenteel een zevende jongere. De teams zijn dit voorjaar in korte tijd geformeerd en werkten al snel als een geoliede machine.

Kleinere groepen geeft meer rust, meer aandacht en een hogere kwaliteit van zorg. De medewerkers zijn positief. Maar wat vinden de jongeren ervan?

Het onderwerp kwam ter sprake tijden de vergadering van de jongerenraad op 7 september jl. Elke maand is er een jongerenraadvergadering met vanuit elke groep een vertegenwoordiger. Jongeren praten dan mee over allerlei zaken bij Schakenbosch.

Enkele ervaringen:

  • Het is rustiger op de groep
  • Minder chaos, minder stress
  • Er zijn minder prikkels en dat is voor sommige jongeren fijn om rust in hun hoofd te krijgen
  • Begeleiding heeft meer aandacht en tijd voor jongeren
  • Meer mogelijkheden om buiten Schakenbosch met een klein groepje met leiding erbij leuke activiteiten te doen
  • Soms ook saaier, minder gezellig, want als er veel kinderen weg zijn of met verlof zijn is er niemand om mee te praten en dat is best erg sneu
  • Er is behoefte aan vast personeel
  • Meer begeleiding zou fijn zijn tijdens het overdrachtsmoment
  • Fijn voor de groepsleiding zelf

Pien, leidinggevende bij Schakenbosch, legt uit dat jongeren anders tegen de groepsverkleining aankijken dan grote mensen. ‘Voor jongeren zitten er ook minder positieve kanten aan, terwijl de volwassenen alleen voordelen zien. Ze vinden het minder gezellig,’ legt ze uit.

‘Heel lief. Sommige jongeren dachten dat de groepsverkleining was om de groepsleiding te ontlasten,’ vertelt Pien. ‘Dat het met kleinere groepen fijner was voor de groepsleiding. Eén meisje ging rekenen: “Nu is er 2 leiding op een groep van 6. Dus 1 op 3 jongeren. Dat is goed, maar dan zou 3 leiding op 9 jongeren ook hetzelfde effect kunnen hebben, maar dan is het gezelliger want er zijn meer jongeren op de groep.”

Jongeren hebben andere ervaringen dan de medewerkers. Pien: ‘Goed en belangrijk om de ervaringen van jongeren te bespreken.’