Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

In ons publiek jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was een roerig, maar ook belangrijk jaar.

Corona drukte zijn stempel. Daarnaast lieten landelijke cijfers een dalende trend zien van jongeren die in de JeugdzorgPlus werden geplaatst. Inspanningen om te komen tot preventieve zorg of alternatief aanbod hebben hieraan bijgedragen. Schakenbosch heeft actief meegewerkt aan projecten en initiatieven om te voorkomen dat jongeren in een gesloten setting terecht komen en om de zorg voor kwetsbare jongeren te verbeteren. 

In 2021 heeft Schakenbosch belangrijke stappen gezet in de transformatie van haar zorg. Door alternatieve zorgvormen, zoals ambulante hulp en kleinschalige verblijfsvoorzieningen, te stimuleren, willen we geleidelijk de intensieve specialistische zorg transformeren en minder jongeren in geslotenheid hoeven behandelen.

Wij vertellen u er graag meer over in ons jaarverslag. De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen zijn hierin gevat. Lees het Jaarverslag 2021 online. Wilt u een papieren boekje ontvangen? Stuur een email naar communicatie@schakenbosch.nl.