In verbinding

In verbinding

De doorontwikkeling van jeugdzorgplus is een landelijke beweging. Schakenbosch bouwt mee aan verandering, maar doet dat zeker niet alleen. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat zorg alleen maar beter kan door middel van samenwerking.  

In regio Zuidwest zijn in 2020 gezamenlijke ambities opgesteld. Jeugdhulpregio’s, gecertificeerde instellingen, Schakenbosch en Horizon, formuleerden de ambities: 

Het zoveel mogelijk voorkomen van opname in een gesloten setting door het ontwikkelen van alternatieve vormen van hulp. En voor die jongeren en gezinnen waar toch tijdelijk jeugdzorgplus nodig is, verbeteren wij de zorg om daarmee de behandeling nog effectiever te maken en de verblijfsduur te verkorten. Samengevat: voorkomen, verbeteren en verkorten. 

De betrokken gemeenten steunen de goede beweging in de jeugdzorg. Schakenbosch is blij met de goede relatie en de opbouwende gesprekken. In verbinding met haar ketenpartners werkt Schakenbosch aan het doel dat we met elkaar delen: de best passende zorg voor deze kwetsbare doelgroep.

Schakenbosch werkt voor haar jongeren nauw samen met medewerkers van het Schakenbosch College (Horizon). Deze samenwerking is nog intensiever geworden met de introductie van het Doorlopend Integraal Dagprogramma. Alle jongeren bij Schakenbosch hebben een eigen rooster helemaal afgestemd op hun specifieke behoeften en leerdoelen. 

Met onze moederorganisaties Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Youz, wordt eveneens nauw samengewerkt. Samen verkennen we mogelijkheden voor ambulantisering van specialistische hulp en voor nieuwe woon- en behandelvormen. Niet eenvoudig, maar stap voor stap bouwen we met elkaar verder aan betere jeugdzorg.