‘Ik laat je niet alleen’ doet inspiratie op bij Schakenbosch

‘Ik laat je niet alleen’ doet inspiratie op bij Schakenbosch

Het lerend netwerk ‘Ik laat je niet alleen’ was op bezoek bij Schakenbosch. ‘Ik laat je niet alleen’ is ooit gestart als onderzoeksproject om gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus te verminderen. Nu is het een waardevol lerend netwerk. Ambassadeurs van alle JeugdzorgPlus-instellingen zijn vertegenwoordigd om te leren van elkaar.

Momenteel doet de werkgroep een tour langs alle JeugdzorgPlus-instellingen. Iedere 6 weken bezoeken ze een andere JeugdzorgPlus-instelling en afgelopen vrijdag waren ze bij Schakenbosch om in gesprek te gaan met directie, professionals en jongeren over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en over de strategie, leerpunten en inzichten om vrijheidsbeperking terug te dringen.

Kees in ‘t Veld, directeur van Schakenbosch, nam de werkgroep mee in de werkwijze van Schakenbosch. Deze is geënt op vier pijlers: systemisch en competentiegericht werken, een open leefklimaat en geweldloos verzet. Kees vertelde, aangevuld door de leidinggevenden Anouk Verschuren, Hans en behandelcoördinator Joeke Ravensbergen, dat op al deze pijlers elke dag opnieuw veel te leren en te ontwikkelen valt.

Enkele belangrijke ontwikkelingen bij Schakenbosch kwamen ter sprake:

Een jaar geleden zijn de JeugdzorgPlus-groepen bij Schakenbosch verkleind van 9 naar 6 jongeren. Met positieve effecten. De verkleinde groepen zorgden voor meer rust en aandacht.

Voor elke jongere is er een doorlopend integraal dagprogramma ontwikkeld, geheel op maat. Wat een jongere wil, hem motiveert en wat hij nodig heeft voor zijn ontwikkeling, zijn daarin leidend. Dit betekent dat zorg en onderwijs heel hecht samenwerken bij Schakenbosch.

Per 1 januari zijn er geen vaste kamermomenten meer, zijn de kamerdeuren ook ‘s nachts open en zijn de 2 separeers definitief gesloten. Dit ging niet vanzelf, maar is de uitkomst van een plan, een actieve interne werkgroep en gedreven leidinggevenden. Er is een forse afname te zien van het vastpakken en vasthouden en van gedwongen afzonderingen.

Het was een waardevolle bijeenkomst op de vrijdagmiddag. Zo was er o.a. nog een jongere uit de jongerenraad die kwam vertellen over zijn ervaringen. Er volgde nog een rondleiding door Schakenbosch, school en de groepen en ook de nieuw ontwikkelde relax kamer.