Hoe staat het met 2-op-6?

Hoe staat het met 2-op-6?

Het lijkt alweer de normaalste zaak van de wereld. Maar pas sinds kort, vanaf april, werkt Schakenbosch met twee begeleiders op verkleinde jeugdzorgplus-groepen van zes jongeren. Er is één plek flexibiliteit wanneer er noodzaak is. Dat betekent incidenteel een zevende jongere. De teams zijn dit voorjaar in korte tijd geformeerd en werkten al snel als een geoliede machine.

Kleinere groepen geeft meer rust, meer aandacht en een hogere kwaliteit van zorg. Maar wat zijn de ervaringen van de medewerkers?

Hans, leidinggevende bij Schakenbosch vertelt: ‘Het is meer een familie.’ Hij legt uit: ‘Voorheen waren we meer bezig met de rust bewaren. Bijvoorbeeld als we aan tafel zaten tijdens de lunch, dan was er veel rumoer, interactie tussen jongeren onderling en was de focus vooral op het bewaren van de sfeer. Nu zitten we met minder mensen tijdens de lunch en zijn de gesprekken aan tafel beter. Er is meer aandacht voor elke individuele jongere.’

Carlos, jeugdzorgwerker: ‘Als je kijkt naar jeugdzorgplus en naar het type kinderen, dan is dit iets dat we allang hadden moeten doen. Het is een behoorlijke vooruitgang in wat je jongeren moet bieden. Voor de jongeren is het alleen maar positief.’

Maar Carlos ziet ook dat we er nog niet zijn. ‘Het lukt nog niet om het maximale uit de 2-op-6 te halen.’ Schakenbosch heeft namelijk enkele vacatures open voor jeugdzorgwerker. Soms moeten diensten worden gevuld met invalmedewerkers en dat is niet ideaal. Carlos: ‘In het kennismakingsproces met een jongere proberen we een band op te bouwen en openingen te vinden. Vertrouwde gezichten, continuïteit en stabiliteit zijn daarbij belangrijk.’

Op de groep van jeugdzorgwerker Danny hebben enkele jongeren hele intensieve begeleiding nodig, oftewel 1-op-1, dat wil zeggen één begeleider die continu er kan zijn voor die ene jongere. Deze jongeren hebben zulke zware problemen waardoor de nabijheid van een begeleider echt nodig is. Om die reden zijn er op deze groep vrijwel altijd meer dan twee begeleiders aanwezig, hoewel zijn groep minder dan zes jongeren heeft. ‘Soms in het weekend,’ zegt Danny, ‘omdat enkele jongeren dan naar huis gaan.’

Danny vertelt dat er op zijn groep in de laatste maand alleen maar is gewerkt met vaste collega’s. ‘Dat is prettig voor de jongeren,’ aldus Danny.

Binnenkort zullen de diensten gepland worden binnen het team. Als een collega ziek wordt bijvoorbeeld, wordt eerst gekeken of directe collega’s het kunnen opvangen. Op die manier worden de jongeren zo veel mogelijk begeleid door vaste gezichten.

Op de groep van jeugdzorgwerker Winfred hebben ze momenteel zeven jongeren. ‘De groep is kleiner geworden, maar de jongeren op zijn groep hebben veel begeleiding nodig. ‘In de praktijk is het werk niet minder zwaar,‘ zegt hij. De kleinere groep biedt wel meer ruimte voor individuele gesprekken en dat is positief. ‘We praten veel met de jongeren,’ aldus Winfred. Naar zijn inschatting zijn er ook veel minder escalaties op de groep. Goed nieuws dus.