‘Eerst de connectie, dan de correctie.’

‘Eerst de connectie, dan de correctie.’

Peer van der Helm, verbonden aan Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam, ondersteunt Schakenbosch bij de methodiekontwikkeling. ‘We zijn in mei begonnen,’ aldus Van der Helm. Per groep wordt eerst bekeken waar behoefte aan is en daaruit volgt een scholingsaanbod op maat voor elk team.

Peer van der Helm legt uit dat het essentieel is voor kinderen om aandacht te krijgen en om gehoord te worden. Uit voorbeelden uit de geschiedenis weten we hoe belangrijk dat is. ‘Er is wetenschappelijk bewijs dat kleinere groepen ook echt werkt.’ Hij vindt het daarom een positieve ontwikkeling dat de groepen bij Schakenbosch verkleind zijn.

‘En datgene wat werkt, dat moeten we bieden aan jongeren.’ Van der Helm legt uit: ‘Dat is voldoende aandacht en daarnaast een goed functionerend team.’ Als dat in orde is, verloopt de behandeling ook beter.

Hij zegt altijd: ‘Eerst de connectie, dan de correctie.’ Want pas wanneer er een vertrouwensband is met een jongere, accepteert hij of zij corrigerende woorden. ‘Wanneer medewerkers meer die connectie aangaan, leren de jongeren ook meer.

Om de opleidingsbehoefte in kaart te brengen, worden alle teams van Schakenbosch bezocht. Elk team is anders . Uit het halfjaarlijkse leefklimaatonderzoek weten we ook al wat er goed gaat op een groep en wat minder. Peer van der Helm vraag zich: ‘Wat is er nodig in dit team? Hoe krijgen we de positieve lijn? Sommige medewerkers handelen op natuurlijke wijze op een goede manier. Bij anderen gaat het niet vanzelf en zijn handvatten nodig.’

Jeugdzorgwerkers hebben een ‘stevige job’. Het is niet altijd makkelijk in de dagelijkse praktijk. Peer van der Helm legt uit: ‘Soms hebben medewerkers geen tijd om te luisteren naar een jongere, want er zijn er nog vijf die aandacht willen. Soms corrigeren ze uit angst dat er chaos ontstaat. Dat is natuurlijk niet goed. Want áls we luisteren, ontstaat een positiever klimaat en dan ontstaat er geen chaos. Maar dat vraagt vertrouwen, in eigen handelen en in de jongeren, én een lange adem.’

Een aantal medewerkers van Schakenbosch wordt opgeleid als teamcoach. Zij zullen collega’s van een ander team gaan coachen in de toekomst. Een waardevolle kruisbestuiving.

‘De kern is luisteren naar die kinderen,’ aldus Peer van der Helm, ’en dan ook luisteren zonder oordelen. Er wordt al zoveel geoordeeld over deze jongeren.’

Soms gaat het natuurlijk echt al goed. Peer van der Helm heeft een mooi voorbeeld:

‘Pas geleden was ik bij Schakenbosch en ik bleef even buiten wachten. Een meisje kwam naar buiten gerend, helemaal buiten zinnen en ging tegen een boom schoppen. Vroeger zou zo’n meisje misschien vastgepakt worden om te kalmeren. Nu kwam er een begeleider achter haar aan, die ging onder de boom zitten en liet het meisje even begaan. Op een gegeven moment ging het meisje naast haar zitten. Die begeleider sloeg een arm om haar heen en zei: ‘Het komt wel goed met jou.’

Zo goed. Ik had die medewerker wel een medaille willen geven. Dit is precies waar het om gaat. Samen emoties reguleren en troosten.’