De kwetsbaarste jongeren verdienen de beste zorg

De kwetsbaarste jongeren verdienen de beste zorg

Deze week is het de week van Het Vergeten Kind. Stichting Het Vergeten Kind vraagt dit jaar aandacht voor jongeren in de gesloten jeugdhulp. En terecht: 37 verhalen van ervaringsdeskundigen maken pijnlijk duidelijk dat we er in de jeugdzorgketen nog niet zijn. Deze verhalen bevestigen ons dat verdere verbetering van de jeugdzorg nodig is en motiveren ons om ons te blijven inzetten voor juist deze kwetsbare jongeren.

Doorontwikkeling
Landelijk is er een beweging gaande. De sector, gezamenlijk met de gemeenten, werkt aan een doorontwikkeling van de jeugdzorgplus. Stichting Het Vergeten Kind gaat het allemaal niet snel genoeg en dat is begrijpelijk. Helaas gaan veranderingen stap voor stap. Ik ben er echter van overtuigd dat de weg die de sector, samen met gemeenten en gecertificeerde instellingen, is ingeslagen, de juiste is.

Voorkomen en verbeteren
Al langere tijd Schakenbosch met de gehele regio Zuidwest – dat wil zeggen betrokken gemeenten, Jeugdbescherming West, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de collega-aanbieder jeugdzorgplus, Horizon – over doorontwikkeling. Gezamenlijk hebben wij de ambities geformuleerd tot het voorkomen van gesloten plaatsing door meer ambulante hulp aan de voorkant en door de ontwikkeling van alternatieve woonvormen. En als gedwongen hulp toch onvermijdelijk is, zetten we in op verkorting van de behandelduur. Samen met andere betrokken partijen is Schakenbosch daarom hard aan het werk om de plannen tot doorontwikkeling verder uit te gaan rollen.

Bouwen aan alternatieven
Wij zien het als noodzaak om alternatieve woon- en behandelvormen op te bouwen om voor iedere jongere en zijn gezin ook echt een passend zorgaanbod te kunnen bieden. Kleinschalige groepen, zo open mogelijke sfeer, zoveel mogelijk behoud van familie en contacten tijdens behandeling, daar willen we naartoe. Zorg moet passend zijn, aansluiten op de hulpvraag, niet zwaarder dan nodig, maar ook niet lichter. En op deze manier willen ook wij de gesloten plaatsingen zoveel mogelijk afbouwen.

Deze opdracht pakken wij op. Met frisse energie, met belangrijke plannen en in verbinding met elkaar zullen we dit jaar verder gaan werken aan de zorg voor onze kwetsbaarste jeugd.

Kees in ’t Veld