Schakenbosch in de wereld van morgen

Schakenbosch bouwt mee aan de doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus. In regio Zuidwest zijn wij, samen met de jeugdhulpregio’s, aanbieders JeugdzorgPlus en gecertificeerde instellingen, ons ervan bewust dat de zorg voor de meest kwetsbare jeugd nog beter kan en beter kan aansluiten op wat een jongere echt nodig heeft. Om die reden werken wij aan preventief zorgaanbod aan de voorkant: alternatieve vormen van hulp om opname in een gesloten setting te voorkomen. Voor jongeren waar toch tijdelijk een plaatsing in de JeugdzorgPlus nodig is, blijft Schakenbosch uiteraard specialistische zorg op maat bieden in een kortdurend en intensief traject.

Illustratie: Public Cinema

Blik op de toekomst
Als wij kijken naar de toekomst, dan is de stip aan de horizon helder. Het gaat om passende zorg voor de kwetsbaarste jeugd. Schakenbosch wil voor elke jongere en zijn gezin naar een passend aanbod, niet zwaarder, maar ook niet lichter of langer dan nodig. Onze organisatie is al heel ver in maatwerk, maar wat wij voor ogen hebben, reikt nóg verder. In onze blik op de toekomst staan daarom volgende elementen centraal:

  • zo dichtbij thuis mogelijk: ‘Het liefst ben ik thuis.’ Het gaat om zorg naar de jongeren toe te brengen.
  • een passende plek om te wonen: Een continuüm aan woonvormen, passend bij de diversiteit van de doelgroep.
  • veiligheid voor kind en omgeving: Veiligheid voorop. Waar nodig een veilige stabiele plek om van daaruit te kunnen ontwikkelen.
  • leren en ontwikkelen: Iedere jongere een ontwikkelingsprogramma dat past bij zijn cognitieve capaciteiten, mogelijkheden en talenten.
  • gericht op verbetering: Vanuit integrale verklarende gezinsanalyse behandelen van (onder andere) trauma, hechting en gedragsproblematiek, met een duidelijk perspectief.

Bouwen vanuit kracht
Schakenbosch heeft specialistische kennis in huis en ruime ervaring. Onze medewerkers zijn gewend aan intensieve hulptrajecten, aan maatwerkoplossingen en aan samenwerken. De hechte relatie die wij hebben met de moederorganisaties Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen sterkt ons daarbij. Daarom hebben wij vertrouwen, geloven wij in onze ambities en bouwen wij stap voor stap aan de doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus.

Ambitieuze plannen
Schakenbosch is er voor de kwetsbaarste jongeren en hun gezinnen en dat blijven wij doen! We staan voor een uitdagende opdracht. Kijken we naar de toekomst dan willen ook wij minder jongeren in een gesloten setting . Wij willen kwetsbare jongeren “zo thuis mogelijk” laten opgroeien.

Dat betekent dat Schakenbosch inzet op het versterken van de voordeur met behulp van de kennis en expertise van de moederorganisaties: vroege signalering in de keten, ambulantisering en het ontwikkelen van nieuw en aanvullend aanbod om een opname in de JeugdzorgPlus zoveel mogelijk te voorkomen.

Als een tijdelijke plaatsing in de JeugdzorgPlus onvermijdelijk is, ook dan wil Schakenbosch dat zo thuis mogelijk realiseren: in kleine groepen, met vaste gezichten en een zo open mogelijk leefkimaat. In een intensieve en kortdurende opname begeleiden en behandelen we de jongere, maar daarbij richt Schakenbosch zich intensief op het gehele gezin.

Schakenbosch ziet daarnaast de kans en de behoefte om zich te ontwikkelen tot expertisecentrum. Met haar kennis en ervaring op het snijvlak van jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp, lichte verstandelijke beperking en hulp voor volwassenen is de organisatie een centrum van kennis. Schakenbosch kan haar kennis en specialistische hulp breder gaan inzetten aan al die jongeren en gezinnen die dat nodig hebben.

Proces samen mogelijk maken
De veranderopdracht is groot, daarom is dit een proces wij in regio Zuidwest gezamenlijk hebben opgepakt. Samen met onze moederorganisaties, maar ook de betrokken gemeenten, andere aanbieders JeugdzorgPlus en de gecertificeerde instellingen zijn we op weg. Diverse projecten zijn inmiddels gaande.

Uiteraard moet er gedurende het veranderproces voldoende zorg beschikbaar blijven. De opbouw van nieuw, alternatief of preventief aanbod dient daarom gelijke tred houden met de afbouw van traditionele JeugdzorgPlus in de regio. Continuïteit van zorg is essentieel.

Samen ontwikkelen we stap voor stap betere jeugdzorg die nog beter aansluit op de hulpvraag van de jongere en zijn gezin, niet zwaarder, maar ook niet lichter of langer dan nodig. Samen aan zet.