Intensieve hulp<br/>eerder in het traject

Intensieve hulp
eerder in het traject

INTERVIEW
Kees in ’t Veld
Directeur Schakenbosch

‘Als het elders niet meer gaat, komen jongeren bij ons terecht. Ongeveer driekwart van de jongeren wordt vanuit een crisissituatie geplaatst,’ aldus directeur Kees in ’t Veld.

Schakenbosch zet zich in voor de meest kwetsbare jongeren met ingewikkelde hulpvragen. Jongeren krijgen bij Schakenbosch intensieve hulp. Met een behandelplan op maat werken zij samen met hun gezin aan verandering en krijgen ze stap voor stap grip terug op hun eigen leven.

Kees in ’t Veld: ‘Maar als het kan, zijn we eerder in beeld. Wij hebben specialistische kennis in huis op het gebied van jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en lichte verstandelijke beperking. Wij willen deze expertise inzetten bij die jongeren die het nodig hebben, om verergering van problematiek en mogelijk een gesloten plaatsing te voorkomen. De hechte relatie die wij hebben met de moederorganisaties Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen helpt daarbij.’

“Het is een spannende en onzekere tijd. Gesloten jeugdzorg is een sector die door de overheid is aangemerkt als ‘essentieel’. En dat is precies wat het is. Het werk voor onze kwetsbare doelgroep is belangrijk en de inzet van onze medewerkers daarbij is onmisbaar. Wij zien dat er goed en met gezond verstand wordt gehandeld door onze medewerkers en daar hebben wij alle waardering voor.”


Kees in ’t Veld   |   directeur Schakenbosch 

Om deze reden biedt Schakenbosch al jarenlang ‘outreachende hulp’. Een ervaren MDFT-team (multidimensionele familie therapie) behandelt gezinnen waarbij het dreigt mis te gaan. Het is een intensieve vorm van therapie, maar kan de gezinssituatie helpen en daarmee helpen voorkomen dat een jongere uit huis moet worden geplaatst. Overigens wordt MDFT-therapie ook ingezet als jongeren wel uit huis geplaatst zijn, om dan de periode in een gesloten setting te verkorten.

Naast MDFT beschikt Schakenbosch voor de Haagse regio, over een integraal team van ambulante hulpverleners. Wanneer een jongere in beeld komt bij Schakenbosch, vormt een ambulant hulpverlener een belangrijke en intensieve rol in de begeleiding van het gezin. Daarbij wordt kennis en expertise vanuit de moederorganisaties ingezet door detachering van medewerkers naar dit ambulante team.

Kees in ’t Veld legt uit: ‘Een jongere is een onlosmakelijk deel van zijn gezin. Wij streven ernaar zoveel mogelijk regie bij het gezin te houden. Daarom wordt goed gekeken naar de mogelijkheden, maar zeker ook naar de draagkracht en draaglast in een gezin. Het gaat om het bieden van de best passende zorg.’