Wetenschappelijk onderzoek: Move Up!

Wetenschappelijk onderzoek: Move Up!

Tussen 2020 en 2024 voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam en kennisinstituut Atria onderzoek uit naar de effectiviteit van de programma’s Make a Move en Make a Move+, zoals die in de praktijk worden uitgevoerd. Schakenbosch is een van de organisaties die meedoet aan het Move Up! onderzoek.

Wat is Make a move?
Alle jongeren krijgen bij Schakenbosch de training Make a move of Girls’ talk. Make a move is voor de jongens en Girls’ talk is voor de meisjes. Deze trainingen gaan over vriendschap, relaties en seks, maar bijvoorbeeld ook over het kennen en verzorgen van je eigen lichaam, over omgaan met sociale media en over weerbaarheid.

Het doel
Alleen door gedegen onderzoek te doen kan de kwaliteit van dit soort programma’s worden getoetst en gewaarborgd. Het is doel van het Move Up! onderzoek is om te evalueren of de programma’s in de huidige vorm het gewenste effect hebben, namelijk: het verbeteren van de psychoseksuele gezondheid en weerbaarheid, evenals het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij deelnemende jongens. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan Rutgers de aangeboden lesprogramma’s waar nodig aanpassen en verbeteren.

Onderzoek bij Schakenbosch
Trainer Jeroen Ruiter vertelt: ‘De jongeren krijgen een training aangeboden zoals wij dit altijd al doen. We hebben vooraf gevraagd of ze bereid zijn om ook vragenlijsten in te vullen en of er bezwaren zijn om de onderzoekers ook te laten meekijken. Voor ons is het het belangrijkste dat de jongeren zich vrij genoeg voelen om de training ontspannen te kunnen volgen. Dat staat voorop.’

Inmiddels heeft een eerste training plaatsgevonden. Jeroen: ‘De eerste les is goed gegaan. Mede door inzet van collega’s om jongeren te motiveren, deden zij echt goed mee.’

Lees meer:
4 nov ‘Make a move’ en ‘Girls’ talk’