Eerste kennismaking

Bij het intakegesprek praten we over je situatie en problemen. Maar ook over je dromen en wat goed gaat. Belangrijke onderwerpen zijn je school, vrije tijd en het contact met je ouders of voogden. 

We komen zo tot een plan waarin staat wat je wilt bereiken en waaraan jij en je ouders gaan werken. En hoe wij jullie daarbij helpen. Na zes weken volgt een tweede gesprek. Daarna bespreken we één keer per drie maanden hoe het staat met je plan. Wat heb je bereikt en waaraan moet je nog werken? Op basis daarvan maken we nieuwe afspraken.