Vakmanschap telt

Vakmanschap telt

Jeugdzorg staat vol in de schijnwerpers. Zowel in de Kamer als bij gemeenten staat jeugdzorg hoog op de politieke agenda. Ook in de sector zijn we het erover eens dat verdere verbetering nodig is, juist voor de kwetsbaarste jongeren. Er is in Nederland een breed draagvlak om het beste voor deze doelgroep te gaan doen. Directeur Kees in ’t Veld vindt het ‘mooi dat we elkaar in het belang van het kind op alle niveaus weten te vinden.’

De sector, gezamenlijk met de gemeenten, is bezig met een doorontwikkeling van de jeugdzorgplus. Maar hoe ver is Schakenbosch nu eigenlijk al? Kees in ’t Veld vertelt: 

Kwetsbare doelgroep
‘Het jeugdzorglandschap is aan het veranderen, maar de kinderen veranderen niet. Er is jaarlijks een stabiel aantal zeer kwetsbare jongeren met ingewikkelde problemen dat specialistische hulp nodig heeft. Deze doelgroep verandert niet, maar wij zijn bezig onze hulp te transformeren.’ 

Schakenbosch werkt met jongeren en gezinnen met de meest ingewikkelde problematiek. ‘Als lichtere hulp niet gelukt is, als ze het ergens anders niet meer weten, dan komen jongeren bij ons. Wij zeggen geen nee, maar zetten samen onze schouders eronder. Of, zoals we dat noemen, we hebben geen exclusie-, maar inclusiecriteria.’

Kwaliteit
‘Dit werk vraagt om vakmanschap en een grote betrokkenheid,’ zegt In ’t Veld. Twee zaken die bij Schakenbosch hoog in het vaandel staan. Hij vertelt met trots over zijn medewerkers. Schakenbosch heeft ervaren mensen, vakmensen. Zij bieden hulp op maat en zetten net dat stapje meer. Daarmee maken zij het verschil. ‘Vakmanschap telt,’ aldus In ’t Veld. 

Om steviger te staan, krijgen alle jeugdzorgwerkers een pakket aan trainingen en herhalingstrainingen. Schakenbosch vindt kennisontwikkeling bij al haar medewerkers belangrijk. Kees in ’t Veld: ‘Goede professionele teams heb je niet zomaar. Die hebben we opgebouwd en opgeleid en deze mensen zorgen voor de kwaliteit van onze zorg.’

Ook de zorg heeft Schakenbosch ontwikkeld tot hoogstaand niveau. Schakenbosch heeft naast de gesloten groepen, ook open groepen, een sterke ambulante tak, ervaren MDFT’ers, gespecialiseerde therapeutische zorg en een team Leren en Ontwikkelen. ‘De drijvende factor is natuurlijk dat we de beste zorg willen bieden aan deze doelgroep. Daarom blijven we onszelf continu verbeteren.’

Passende zorg
Schakenbosch sluit aan op de hulpvraag van de jongere en zijn gezin. Zorg moet niet zwaarder, maar ook niet lichter zijn dan nodig. ‘We zetten telkens weer nieuwe stappen in maatwerk, omdat we zien dat het nodig is en dat het werkt.’ 

Inmiddels heeft iedere jongere bij Schakenbosch een doorlopend integraal dagprogramma. Dit is een persoonlijk rooster waarin de behoeften van de jongere en zijn ontwikkeling centraal staan. Alles wat de jongere nodig heeft, alle facetten van zorg, onderwijs, vrije tijd en groepsactiviteiten, worden in het rooster op elkaar afgestemd. Een jongere kan zo optimaal aan zijn eigen ontwikkeling werken.

Er zijn ook grote stappen gezet in het vergroten van de autonomie en in het terugdringen van repressie. Kees in ’t Veld: ‘We zetten steeds minder middelen en maatregelen in. Daartegenover staat dat we meer en meer tijd nemen om de jongeren en het gezin te betrekken bij de behandeling en de keuzes, zodat er meer inzicht, meer begrip en meer motivatie is bij de jongeren.’ 

Ambitie
‘Maar we zijn nog niet waar we willen zijn,’ aldus In ’t Veld. Samen met de andere betrokken partijen in onze regio is Schakenbosch zich ervan bewust dat de zorg voor kwetsbare jongeren nog beter kan en nog beter kan aansluiten. ‘Als het mogelijk is, moeten we alles doen om een gesloten opname te voorkomen. Te denken valt dan aan eerdere en alternatieve vormen van zorg. Wij zouden onze expertise hiervoor graag willen inzetten.’ En daarnaast, als een opname toch onvermijdelijk blijkt, blijft Schakenbosch de beste zorg bieden in een zo kort mogelijk traject.

De doorontwikkeling van jeugdzorgplus is een landelijke beweging. Ook Schakenbosch zet stappen. In een woning aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag werkt Schakenbosch samen met Jeugdformaat in de behandeling aan jongeren. In dit pilot-project brengt Schakenbosch specialistische kennis in in een kleinschalige voorziening. De lessen die de Schakenbosch hieruit leert, kan ze gebruiken bij toekomstige ontwikkelingen.

Kleinere groepen
De gesloten groepen zijn sinds april verkleind. Kees in ’t Veld legt uit: ‘Door op Schakenbosch op de gesloten groepen te gaan werken met 2 begeleiders op 6 jongeren is er meer aandacht voor elke individuele jongere. Dit biedt kansen om nog meer vanuit de relatie te werken, nog meer samen met het gezin en daarmee een zo open mogelijk klimaat.’