Rooster geeft duidelijkheid

Rooster geeft duidelijkheid

Om jongeren de beste ontwikkelkansen te bieden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij Schakenbosch werken medewerkers van zorg en onderwijs daarom op vergaande wijze samen. De mentoren van zorg en onderwijs maken samen met de jongere zijn doorlopend en integraal dagprogramma. De persoonlijke leerdoelen en de ontwikkeling van de jongere staan hierbij centraal. Zo kan het ene blok gevuld worden met behandeling en het andere met onderwijs. Alles sluit op elkaar aan. Uiteraard is er ruimte voor diverse activiteiten om te leren of juist te ontspannen, net waar de jongere behoefte aan heeft.

Op Schakenbosch zitten jongeren die thuis tijdelijk niet meer kunnen wonen omdat de problemen zo groot en complex zijn, dat zij in bescherming moeten worden genomen tegen zichzelf of tegen anderen. Op het JeugdzorgPlus-terrein in Leidschendam wordt naast behandeling ook onderwijs geboden.

Op groep 6 hangt het doorlopend integraal dagprogramma op een centrale plek aan de muur. Duidelijk zichtbaar. Per jongere is weergegeven wat ze doen die dag. ‘De jongeren kijken er wel naar,’ zegt Mariska. Zij is jeugdzorgwerker C op deze groep. ‘Het geeft duidelijkheid en structuur.’

De groep is helemaal gewend aan het werken met het DID. ‘Maar,’ zegt Mariska, ’we zijn er nog niet.’ Ze vertelt dat het vooral lastig is met jongeren die geen onderwijs volgen. Dat kunnen jongeren zijn die pas net zijn gestart bij Schakenbosch of die een traject bij Leren en Ontwikkelen volgen of die andere dagbesteding of stage hebben. De mentoren van school maken namelijk de eerste opzet van het rooster en daarna vullen de collega’s van zorg het verder aan. ‘Eigenlijk zou het rooster vanuit de groep opgestart moeten worden,’ aldus Mariska. Om alle jongeren gelijk al in de eerste fase in het overzicht te hebben.

Het DID is geheel op maat gemaakt voor elke jongere. Mariska wil ernaartoe dat het ‘echt met de jongere samen’ wordt. ‘We moeten veel meer beginnen wanneer een jongere binnen komt. Dan ligt er nog geen daginvulling, dan is er nog geen plan. Maar dan moeten we samen met de jongere gaan zitten met de vraag ‘Hoe gaan we dit vandaag doen met z’n tweeën?’’

Schakenbosch is hard aan het werk om het proces van het DID nog meer samen met de jongere te gaan organiseren, in een gesprek met de jongere en de mentoren van zorg en onderwijs. Voor sommigen gaat dit al goed, maar nog niet voor alle jongeren. Mariska stelt dus terecht: ‘We zijn er nog niet.’

In de praktijk zorgt de groepsleiding er natuurlijk wel voor dat elke jongere goed begeleid wordt, of het nu wel of niet van tevoren in een dagprogramma is gevat. Maar het DID biedt echt wel voordelen. Mariska legt uit: ‘Als een jongere geen dagprogramma heeft, geen inzicht in wat hij doet, dan vindt die jongere het echt nutteloos dat hij bij Schakenbosch is. Zodra een jongere vaste afspraken heeft, ziet wanneer hij therapie heeft en wanneer school, meedenkt over wat hij doet, dan zal hij veel sneller inzien wat hij hier leert. En ook meer het nut van zijn behandeling zien.’

Lees ook:
16 jun Als we overleggen, kunnen we één lijn trekken
24 mei Jongeren voelen zich gehoord en gezien
9 mei Ongemerkt zijn we al heel ver
21 apr Je ziet dat de jongeren lol hebben
07 apr Samen ervoor zorgen dat het synchroon blijft lopen
24 mrt Schakenbosch plukt al vruchten van nieuwe werkwijze
10 mrt Ervaringen van Chantal en Brenda
24 feb Zorg én onderwijs
01 feb Doorlopend integraal dagprogramma