Onderwijs

Naast de rol van de opvoeder, speelt onderwijs een belangrijke rol binnen de behandeling. Wij durven te zeggen dat onderwijs leidend is. Door onderwijs kan een jongere zich ontwikkelen en gericht werken aan perspectief. Op het terrein van Schakenbosch staat het Schakenbosch College, onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Het Schakenbosch College is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid. Voor de overige doelgroepen biedt het Schakenbosch College onderwijs op maat.