Zorgaanbod

We bieden jongeren en hun ouders maatwerk en willen jongeren zoveel mogelijk laten opgroeien in hun eigen gezin en omgeving. Daarom werken we nauw samen met specialistische ambulante teams. Zo kunnen we opnames voorkomen en het traject na Schakenbosch begeleiden. 

Als opname toch nodig is, behandelen we zo snel mogelijk ambulant, dicht bij het gezin en de jongere. Bij elke jongere onderzoekt het behandelteam wat de hulpvraag is en welke behandelvorm nuttig en nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat we een zo licht mogelijke vorm van hulp bieden, waarbij we een gedwongen opname proberen te voorkomen of te beperken. Daarom hebben we ook open behandelgroepen. Nazorg is een vanzelfsprekend onderdeel van onze behandeling. Vertrouwde hulpverleners ondersteunen jongeren en ouders en bevorderen zo een succesvolle terugkeer naar huis of een overgang naar een vervolgplek.