Missie & Visie

Missie

Schakenbosch is hét behandelcentrum JeugdzorgPlus waar jongeren met een lichte verstandelijke beperking binnen geslotenheid dankzij een open klimaat en een individueel integraal behandelprogramma werken aan een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. Dat is onze missie.

Visie

Om die missie waar te maken gaan we in gesprek met de jongere en zijn of haar ouders en bieden we de jongere bewezen effectieve programma’s, die passen bij de hulpvraag. We verlenen competentiegerichte hulp binnen een warm pedagogisch klimaat.

Ouders worden betrokken bij de opvoeding. De mate van hun betrokkenheid hangt af van de draagkracht en -last en van het ontwikkelingsniveau van de jongere. Maar behoud, herstel en opbouw van het contact tussen de jongere en zijn of haar opvoeder staan centraal.

Ook op school kan de jongere zich ontwikkelen en werken aan de toekomst. Het pedagogisch klimaat in de klas en de groep stelt de jongere in staat om vaardigheden (competenties) te verwerven om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij.

De geslotenheid van Schakenbosch biedt de jongere een veilige plek om aan zichzelf te werken. Maar binnen deze geslotenheid zoeken we steeds de verbinding met de maatschappij. We houden de fase van gesloten behandeling zo kort mogelijk en volgen hierin een individuele aanpak die aansluit bij de vraag en situatie van de jongere.