Medezeggenschap

Het is belangrijk een mening te kunnen geven en dat deze wordt gehoord. Voor de jongeren is er daarom een jongerenraad en onze medewerkers worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is een (zelfstandig) orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen Schakenbosch. De raad heeft tot taak het optimaal functioneren van Schakenbosch in al haar doelstellingen te bevorderen door:

  • het voeren van overleg met de bestuurders en directie;
  • het vertegenwoordigen van de werknemers.