‘Zo fijn dat er werd meegedacht’

zegt Susanne. In een eerdere stage voor haar opleiding Social Work was Susanne veel in contact met ouders en verzorgers. Leuk aan de stage die ze nu loopt bij Schakenbosch vindt ze ‘dat ze lekker met de jongeren kan samenwerken’, maar ze zag op tegen een onregelmatig rooster. ‘Ze vonden het knap dat ik de studie deed naast de zorg voor mijn kinderen en zeiden ‘Ach daar komen we wel uit. We gaan samen kijken hoe we je stage invullen.’’ Susanne voelt zich bij Schakenbosch echt op haar plek.

Ze is één van de stagiairs jeugdzorgwerker bij Schakenbosch. De organisatie vindt het belangrijk om toekomstige professionals de mogelijkheid te bieden om kennis en ervaring op te doen. Stagiairs jeugdzorgwerker krijgen naast praktijkervaring ook extra scholing, bijvoorbeeld aan de hand van cursussen over medicatie, lichte verstandelijke beperking of hechtingsproblematiek. Er zijn ook stagiairs in andere functies, zoals behandelcoördinator of diëtist.

Sinds december 2020 is Susanne bij Schakenbosch. Ze loopt stage op een groep met jongeren met een lichte verstandelijke beperking en agressieproblemen. ‘Ik had het heftiger verwacht. Het valt mij erg mee,’ aldus Susanne, ‘maar dat is voor iedereen anders natuurlijk.’

Susanne vertelt dat ze erg goed begeleid wordt door haar stagebegeleiders. ‘Ze laten me best wel vrij, maar ik kan altijd bij ze terecht als er iets is. Alle collega’s zijn erg open.’ Er was een keer iets voorgevallen op de groep. Een jongere was agressief geworden. ‘Toen heeft mijn begeleider mij ’s avonds nog even gebeld om te vragen hoe het met mij ging.’

Het mooiste wat ze heeft meegemaakt? Daarover hoeft Susanne niet lang na te denken. ‘Er was een meisje op de groep dat niet kon tellen, lezen of schrijven. We hebben met haar geoefend en nu kan ze tot honderd tellen. Ze was super blij.’

‘Ik vind het mooi om te zien dat ze vooruit gaan. Soms hebben ze een terugval en dan gaat het even wat minder. Maar als je ziet hoe iemand binnen is gekomen, hoe ze vooruit gaan en dan hopelijk weer weg kunnen. Dat is mooi.’

Susanne wil nog veel leren. In de toekomst hoopt ze zelf een groep te kunnen draaien. ‘Met de jongeren werken aan hun doelen. Opdrachtjes bedenken. Alles wat erbij komt kijken in het hele traject van begin tot einde. Dat lijkt me leuk.’