Versoepeling corona-maatregelen

Met alle maatregelen die we tot nu toe bij Schakenbosch getroffen hebben, hebben we besmettingen weten te voorkomen. Nu de overheid maatregelen gaat versoepelen, denken wij bij Schakenbosch ook na over versoepeling.

Schakenbosch zal niet direct terugkeren naar de diverse structuren en werkwijzen, zoals die voor de corona-crisis waren. Versoepeling zal zo goed mogelijk gecoördineerd en stapsgewijs moeten plaatsvinden. Wij zullen verstandig moeten blijven werken voor de gezondheid van onze medewerkers en jongeren.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan opstartplannen en proberen wij tot een visie te komen over ons werk op 1,5 meter, de begeleiding van jongeren, het gebruik van digitale mogelijkheden, gezond samenwerken, het thuiswerken en het flexibel inzetten van diverse ruimtes. De gezondheid van onze medewerkers en onze jongeren staat daarbij voorop.