Van Corona-crisis naar leerervaring

Iedereen heeft te maken met de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, ook de jongeren en medewerkers bij Schakenbosch. De zorg voor onze jongeren gaat gewoon door, maar wat betekent dat voor Schakenbosch?  

Schakenbosch heeft 12 groepen met in totaal ruim 100 jongeren. Iedere groep vormt in feite een groot gezin. Er is veel veranderd sinds 16 maart. De jongeren blijven als groep zoveel mogelijk bijeen, letten op hygiëne en houden afstand van elkaar, maar, weliswaar in aangepaste vorm, bieden wij nog altijd structuur en een dagprogramma. De situatie is nieuw en onzeker. Kunnen wij er het beste uithalen en voor onze jongeren deze periode gebruiken als leerervaring?

Dagprogramma
Groepsleiding en docenten zorgen samen voor voldoende bezetting op de groepen en een interessante daginvulling. Onderdeel van het programma is onderwijs. Schakenbosch is sinds deze week gestart met huiswerkboekjes. Deze werkboekjes zijn op maat gemaakt door de eigen docent van het Schakenbosch College. Daarnaast is er tijd voor buitenactiviteiten. Sport en spel zijn erg belangrijk. Alle therapieën gaan zoveel mogelijk door. En soms zijn er creatieve oplossingen. Dan wordt therapie of diagnostiek telefonisch of met beeldbellen gegeven. 
‘Het oefenen met zelfstandigheid is nog het lastigst te organiseren. Normaal gesproken gaan jongeren met opdrachten zelfstandig buiten het terrein om te oefenen. Nu hebben wij besloten dat  er toch een jeugdzorgwerker meegaat om te helpen herinneren dat de jongere let op de 1,5 meter afstand en hygiëne. Dit is soms lastig te organiseren.’

Niet leuk
De jongeren vinden de situatie maar niks. Ze missen het knuffelen, stoeien en het gebruikelijke contact. Net zoals bij iedereen geeft de onzekere situatie spanningen. Voor de jongeren van Schakenbosch, die toch al eigen complexe problemen hebben, is dit extra moeilijk. Wij zien hierdoor uitvergroting van de al bestaande problemen.’ De groepsleiding is daarom erg belangrijk. Zij bieden de onmisbare steun aan de jongeren. ‘Wij proberen er te zijn voor ze en wij proberen de sfeer zo ontspannen mogelijk te houden,’ zegt een jeugdzorgwerker.

Leerervaring
Een van de coaches: ‘Wat als wij deze periode van Corona niet bekijken als ‘hoe overleven wij dit’, maar voor de jongeren aangrijpen als leerzaam? Iedereen maakt namelijk in zijn leven dingen mee waardoor je niet meer kan doen wat je wilt, waardoor je ongevraagd stil wordt gezet. Nu is dat ook zo’n periode.’ Met elke jongere zal worden besproken wat hij of zij zelf kan doen en wat wij kunnen doen om te zorgen dat het met deze jongere goed blijft gaan én om te zorgen dat de sfeer op de groep goed blijft. Ook in deze situatie kan in kleine stapjes aan leerdoelen gewerkt worden en kunnen jongeren ontdekken wat hun sterke punten zijn.