Teamplayers presenteren leskist over gezondheid


Een leskist ontwikkelen die aansluit bij het Leefstijlprogramma gezondheid. Met deze opdracht gingen zes studenten aan de slag. En het resultaat werd op 23 mei jl. gepresenteerd: De houten kist, getimmerd door de techniekklas, zat vol met interactieve spelvormen, discussiekaarten en doelopdrachten rondom het thema gezondheid. 

Slechts een prototype
Deze grijze houten kist zorgt al voor veel ideeën en inspiratie bij de aanwezigen, maar een van de ontwikkelaars legt uit: 'Je moet het zien als een eerste versie, een prototype.' De uiteindelijke wens is namelijk dat in elke klas en op alle 12 woongroepen en een leskist beschikbaar komt en handvatten biedt aan docenten en pedagogisch medewerkers om op een leuke en interactieve manier aandacht te besteden aan gezondheid. Daartoe kan nog verder nagedacht worden over o.m. het bieden van variatie, uitwerking van deelonderwerpen en implementatie. Een opdracht voor de volgende teamplayers ligt dus eigenlijk al klaar.

Teamplayers
De teamplayers van Schakenbosch zijn zes studenten, van de HBO en MBO Den Haag, sport, sportmanagement, diëtetiek, lichamelijke opvoeding en levensstijl. Zij zijn in het najaar van 2018 gestart met het Teamplayers-project. Eén dag per week zijn zij bij Schakenbosch om gezamenlijk te leren en te werken. 

De teamplayers houden zich bezig met heel diverse opdrachten. Een daarvan was dus het maken van een leskist. Andere opdrachten zijn bijvoorbeeld het vrijetijdsprogramma verder ontwikkelen, de “gezonde school” op de kaart zetten en onderzoek en bewustwording van de effecten van slaap en voeding op de energie en gezondheid.

Positieve samenwerking
Tegen het einde van het schooljaar zullen wij van de huidige teamplayers afscheid nemen, maar komend najaar zullen weer nieuwe teamplayers het stokje overpakken.   Wij zien het Teamplayers-project als een positieve samenwerking tussen zorg en onderwijs die ten goede komt aan de ontwikkeling en gezondheid van onze jongeren.