Systemisch werken

Eén van de pijlers van de behandeling bij Schakenbosch is systemisch werken. In gesprek met Suzanne Punt, manager behandeling, vertelt ze hoe belangrijk de gezinssituatie, het systeem, is voor een jongere en dat het gehele systeem vanaf het begin de focus verdient.
 
Schakenbosch werkt aan behoud, herstel en opbouw van het contact tussen de jongere en zijn of haar systeem. Ouders worden vanaf het begin betrokken. De mate van betrokkenheid hangt af van de draagkracht en -last. Het doel is om dat ouders zoveel als mogelijk weer hun opvoedrol oppakken. ‘We staan niet tegenover ouders. We proberen naast hen te staan,’ zegt een ambulant hulpverlener. Maar wat als een ouder zelf ook een trauma heeft? Of eigen problematiek?
 
Suzanne Punt legt uit: ‘We proberen een zo groot mogelijk effect te bereiken met behandeling en willen voorkomen dat een jongere terugvalt in oud gedrag. Daarom is het in het belang van een jongere en diens ouders om oog te hebben voor het systeem en zoveel mogelijk samen te werken.’
 
Vanuit deze grotere focus op het systeem is bij Schakenbosch een projectgroep systemisch werken gestart met medewerkers uit verschillende disciplines, van jeugdzorgwerkers tot ambulant hulpverleners en van therapeuten tot leidinggevenden. Het doel is te benoemen wat goed is, te onderzoeken waar het beter kan en te leren van elkaar.