Schakenbosch één jaar rookvrij

Op 1 oktober is Schakenbosch alweer een jaar lang rookvrij. Dat is het waard om even bij stil te staan en de balans op te maken. Hoe is het het afgelopen jaar gegaan? Waar staat de organisatie nu? En hoe verder?

Trots
Een gezonde leefomgeving voor de jongeren, daar doet Schakenbosch het voor. Manager behandelzaken Suzanne Punt: ’We willen dat het vanzelfsprekend is dat jongeren rookvrij kunnen opgroeien. Met het rookvrij-beleid dragen wij ons steentje daarin bij.’

Suzanne Punt vertelt vooral trots te zijn. ‘Het is een moeilijke periode geweest met corona. Diverse groepen moesten in quarantaine.’ En we hebben wel wat bereikt. ‘Er wordt niet meer gerookt op de groepen, niet meer in de gebouwen, niet op school. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.’

Blijvend onder de aandacht
In 2020 werd het rookvrijbeleid stapsgewijs geïntroduceerd totdat Schakenbosch per 1 oktober 2020 geheel rookvrij werd. Deze dag is toen feestelijk gevierd met alle medewerkers en jongeren. Inmiddels is Schakenbosch een jaar onderweg. Een goed moment om te onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan. Dat doet de organisatie door de gemaakte afspraken te evalueren en na te denken over mogelijke verbeteringen. ‘Een rookvrij Schakenbosch gaat niet vanzelf. Dat kost moeite en aandacht en dat doen we met z’n allen.’

In de eerste plaats vindt Schakenbosch het haar taak om het goede voorbeeld te geven, de jongeren te steunen en er te zijn voor hen. Ook gaat de Schakenbosch opnieuw met de jongeren in gesprek, bijvoorbeeld in de jongerenraad.

Sommige medewerkers vinden het ook zelf best ingewikkeld om niet te roken binnen werktijd. Suzanne Punt is daarom vol lof: ‘Compliment voor alle medewerkers die het toch lukt het goede voorbeeld tijdens werktijd aan de jongeren te geven.’

Jongeren steunen
In aanloop naar het rookvrijbeleid werd in de jongerenraad besproken wat hen helpt en wat niet. En de ideeën waren er toen zeker. Genoemd werden onder andere: afleiding zoeken, sporten, even je ouders mogen bellen, iets leuks doen buiten de poort, naar muziek luisteren en steun van je mentor. 

‘Maar,’ zo zei een van de jongeren uit de raad, ‘bij de ene jongere werkt de ene manier beter dan bij de ander.’ Het is daarom belangrijk om te overleggen met de jongere zelf wat hij of zij wel en niet kan doen als alternatief om stress te verminderen. Een mentor of een andere vertrouwde jeugdzorgwerker kent de jongere vaak goed en kan daarom beter helpen.

‘En wat helpt niet? De jongeren uit de raad antwoordden: ‘Als je anderen ziet roken, als je sigarettenrook ruikt, na het eten en als je je niet fijn voelt of stress hebt.’ De komende tijd wil Schakenbosch hier met de medewerkers weer meer aandacht aan gaan besteden.

Hoe verder?
In oktober, de maand van Stoptober, is Rookvrij Schakenbosch een onderwerp op de agenda in alle teamvergaderingen, vakgroepvergaderingen en op school. Medewerkers gaan met elkaar bespreken hoe het gaat in het team, wat gaat goed en wat kan beter en welke stappen er nog kunnen worden gezet. ‘Een rookvrij Schakenbosch doen we samen,’aldus Suzanne Punt.