Samenwerking met FACT-teams in de regio Rijnmond

Schakenbosch is vanaf 2018 een integrale samenwerking aangegaan met de FACT-teams van de Parnassia Groep. Deze FACT-teams bieden specialistische ambulante hulp in de regio Rijnmond. FACT staat voor Functional Assertive Community Treatment. 

Nu de samenwerking ongeveer een jaar loopt, heeft onderzoeksinstituut IVO, in opdracht van Gemeente Rotterdam, een onderzoek uitgevoerd naar de eerste ervaringen van de professionals met de nieuwe werkwijze. 

De samenwerking bestond in de opstartfase uit het aansluiten van één gedetacheerde medewerker vanuit Schakenbosch bij een FACT-team. Van de beoogde doelen van de integrale samenwerking (minder instroom residentiële opnames, verkorte trajecten en verbeterde terugkeer naar huis) is tot nu toe alleen ingezet op de uitstroom. De FACT-methodiek zorgt voor een soepelere overgang naar huis. Medewerkers merken het effect van een verbeterde terugkeer van de jongeren.

Inmiddels is de samenwerking uitgebreid en zijn alle trajectcoaches vanuit Schakenbosch betrokken. Trajectcoaches sluiten vanaf ongeveer drie maanden voorafgaand aan uitstroom van een jongere aan in het FACT-team waar de jongere vandaan komt. 

Schakenbosch is positief over de samenwerking. Samen met de FACT-teams zal Schakenbosch aan de slag gaan met de aanbevelingen van het onderzoeksinstituut.