Samen nadenken over verbetering van de jeugdhulp

In regio Haaglanden zijn de gemeenten bezig met hun visie op jeugdhulp voor de komende jaren. Wat willen zij verbeteren en wat zijn de ideeën van jongeren? Hierover gingen afgevaardigden van de gemeenten op maandagavond 15 maart in gesprek met jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp.

De online bijeenkomst was georganiseerd door Jong doet mee! Jong doet mee! is het platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp uit Haaglanden. Naast Schakenbosch, waren begeleiders en jongeren aanwezig van jongerenraden van diverse andere organisaties.

Het was een open gesprek over een aantal stellingen. In online break out rooms werd vervolgens in kleine groepjes gediscussieerd. Arthur van Dobben, coach van de jongerenraad van Schakenbosch, vertelt over enkele zaken die ter sprake kwamen.

‘Jongeren ervaren dat ouders mee worden genomen. Meer dan vroeger. Dat is erg positief natuurlijk.’

Maar er kwamen ook aandachtspunten ter sprake, zoals de lange wachtlijsten. ‘Een jongen vertelde dat hij naar een open plek wilde, maar dat dat niet lukte. Wachtlijsten zouden korter moeten worden, maar ook beter inzichtelijk.’

Een ander punt vanuit de jongeren: Stuur meer aandacht naar het hele gezin in plaats van alleen naar ‘het probleemkind’. Arthur van Dobben: ‘Bij Schakenbosch nemen we de situatie van het hele gezin als uitgangspunt. Dit doen we altijd al. Maar het is goed om dit bevestigd te krijgen.’

Waar jongeren over vallen, zijn woorden als ‘probleemkind’ of ‘probleemjongeren’ of ‘kinderen met een rugzakje’. Deze woorden zijn te negatief.  Beter vinden ze de benamingen als ‘jongeren met een hulpvraag’, ‘jongeren met een probleem’ of ‘kwetsbare jongeren’.

Arthur van Dobben vindt het ‘heel waardevol’ dat jongeren mee mochten praten. In de volgende vergadering van de jongerenraad op Schakenbosch zullen ze het nog eens nabespreken.