Reflectie op het afgelopen jaar

Het jaar 2020 loopt bijna op het einde en wat een ongewoon jaar hebben we achter de rug. Het coronavirus kwam op ons pad. Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. De effecten waren er voor iedereen, voor de hele maatschappij en Schakenbosch vormde daarop geen uitzondering.

Ik heb bewondering als ik kijk naar de inzet en de veerkracht binnen Schakenbosch. Degenen die werken met de jongeren hebben er met elkaar voor gezorgd dat de zorg op peil bleef, soms met hele creatieve oplossingen. Zij waren er dagelijks voor de jongeren. Terwijl ook zij angstig waren voor hun eigen gezondheid, of die van een naaste, vormden zij de steun en toeverlaat voor de jongeren. De medewerkers van Schakenbosch die thuis konden werken, moesten het nu ook en dat had ook zo zijn uitdagingen.

Helaas zitten we nog steeds midden in de coronacrisis. Het virus is nog niet weg. Maar we lijken onze draai te hebben gevonden in het ‘nieuwe normaal’. Schakenbosch heeft ondanks afstand of hindernissen zijn maatschappelijke taak goed kunnen vervullen. Als ik kijk naar de gehele keten zie ik dat wij elkaar zijn blijven opzoeken om op alle niveaus samen te werken.

Samenwerking, dat kenmerkt de jeugdzorg, maar dat is ook hard nodig voor de ambities die we hebben binnen de jeugdzorg op de langere termijn. In regio Zuidwest zijn wij (5 jeugdhulpregio’s, 2 zorgaanbieders jeugdhulp plus, 2 GI’s) ons ervan bewust dat de zorg voor de meest kwetsbare jeugd nog beter kan en beter kan aansluiten op wat de jongere echt nodig heeft. Om die reden slaan wij in regio Zuidwest de handen ineen om alternatieven te ontwikkelen en alleen gesloten plaatsing in te zetten wanneer dat echt niet anders kan.

Onlangs is er een belangrijke stap gezet: een gezamenlijk ambitiedocument. De inhoudelijke ambities geven de richting aan waarlangs we willen ontwikkelen. Uiteindelijk draait het erom de best passende zorg voor kwetsbare jongeren te organiseren. 

Een belangrijke, complexe en spannende opgave, maar ik heb er alle vertrouwen in. Als ik zie hoe de gemeenten en de jeugdzorg de dilemma’s gezamenlijk tegemoet treden en hoeveel innovatie en veerkracht er zit in de mensen, dan weet ik dat we samen veel kunnen bereiken.

Maar nu staan allereerst de kerstdagen voor de deur. Vier deze feestelijke tijd in kleine gezelschappen en bovenal blijf gezond. Een fijne kerst!

Kees in ’t Veld
directeur Schakenbosch