Pijlers van behandeling

Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg aan Hogeschool Leiden, beargumenteerde in zijn artikel dat dwang en repressie niet werkt. Hij benadrukt het belang van het leefklimaat, aan de werkalliantie (band) tussen jeugdzorgwerker en jongere en daarna de individuele behandeling. Vanuit een veilige basis kan de jongere weer werken zijn eigen ontwikkeling, in kleine stapjes, met het gezin. Zo zien wij dat ook.

‘We weten nog niet alles’, legde Suzanne Punt, manager behandeling, onlangs uit. ‘Er is nog heel veel waar onderzoekers mee bezig zijn. Maar wat we wel weten dat helpt, dat zetten we in bij Schakenbosch.’ Schakenbosch noemt de volgende pijlers van haar behandeling: systemisch werken, leefklimaat, competentiegericht werken en geweldloos verzet.