Omgaan met suïcidaal gedrag

Wat hebben we nodig om jongeren met suïcidaal gedrag binnen Schakenbosch nog beter te kunnen behandelen en begeleiden? En hoe kunnen we medewerkers hier nog beter bij ondersteunen? In navolging van een leerbijeenkomst met directie en bestuur in het najaar van 2020, werd onlangs een nieuwe leerbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd.
 
Belang
Schakenbosch constateert de laatste jaren een toename van jongeren met suïcidaal gedrag in de JeugdzorgPlus. Hoewel onze medewerkers voldoende deskundig zijn, vraagt het werken met deze jongeren veel van de medewerkers. Behandelcoördinatoren, leidinggevenden en directie gingen met elkaar in gesprek. Daarnaast was Levvel gevraagd mee te denken in deze leerbijeenkomst. Samen werd bekeken hoe we de jongeren, maar ook de medewerkers het beste zouden kunnen ondersteunen.
 
Samenwerking
‘JeugdzorgPlus moet gezien worden als ‘high intensive care’’, zei één van de aanwezigen. Het is de meest intensieve vorm van jeugdhulp in Nederland. ‘Als niemand het meer weet, komt een jongere bij ons.’ Daar kunnen ze vertrouwen op deskundige mensen, met ervaring en inzet om de ontwikkeling van jongeren weer op gang te brengen. Dit betekent niet dat medewerkers nooit te maken krijgen met eigen gevoelens van angst.

Een belangrijk besef is dat jeugdzorgwerkers en de instelling niet alleen staan, maar dat onderlinge samenwerking erg belangrijk is. Samenwerking met degenen om de jongere heen, onder meer met het gezin en de school, maar bijvoorbeeld ook samenwerking met de jeugdzorgketen, gemeente en school. Samen zorgen we voor deze jongeren.
 
Opgeleid door 113 zelfmoordpreventie
Scholing is belangrijk om de behandeling aan jongeren met suïcidaal gedrag te blijven ontwikkelen en medewerkers hierbij te ondersteunen. Medewerkers van Schakenbosch zijn reeds geschoold door 113 zelfmoordpreventie. Daarnaast gaat Schakenbosch – als onderdeel van de landelijke projectgroep “in contact blijven” - intern aanvullende trainingen ‘Suïcidepreventie binnen de JeugdzorgPlus’ organiseren. Recent zijn twee behandelcoördinatoren door 113 zelfmoordpreventie opgeleid om deze training te verzorgen. Binnenkort worden nog twee medewerkers hiervoor opgeleid.
 
Alle expertise in huis
Naast alle expertise die Schakenbosch in huis heeft, is het mooi dat Schakenbosch als netwerkorganisatie aanvullende expertise nabij heeft van de moederorganisaties Parnassia Groep, Ipse de Bruggen en Jeugdformaat.