INTERVIEW (2)

Ons jaarverslag over 2019 was aanleiding om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Deze keer hebben wij ervoor gekozen het terugblikken niet alleen te doen, maar enkele personen buiten Schakenbosch te vragen naar hun visie.

Karin Noordanus is beleidsadviseur jeugd bij gemeente Rotterdam. Sinds 2014 is ze namens de gemeente en de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond betrokken bij jeugdzorg. Van haar stap naar het aandachtsgebied jeugd heeft ze, zoals ze zelf zegt, 'geen moment spijt gehad'. Met haar kijken wij terug op het afgelopen jaar.

'Als we kijken naar de volle breedte van de jeugdzorg, dan vind ik het actieplan De best passende zorg voor kwetsbare jongeren echt een mijlpaal,' aldus Karin Noordanus. 'Er was een beweging voelbaar dat jeugdzorg beter moest en het besef dat je dit alleen samen kunt bereiken. Je doet het echt met elkaar.' De uitkomst was een actieplan in 2019. 'De inhoud is niet opgelegd, maar echt gezamenlijk opgesteld door instellingen voor gespecialiseerde jeugdzorg, gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’

Als tweede mijlpaal ziet Karin Noordanus de oprichting van de stuurgroep doorontwikkeling jeugdzorgplus in regio Zuidwest. Dit is een stuurgroep waarin gemeenten en vertegenwoordigers van jeugdzorginstellingen, waaronder Schakenbosch, nadenken hoe de gesloten jeugdzorg beter kan en wat daarvoor nodig is. 'We moeten buiten de eigen grenzen kijken om het zorglandschap op een hoger plan te tillen.'

'Als ik terugkijk, waren de gesprekken vroeger anders van aard. Het ging over het beheersen van overlast of het terugdringen van vermissingen. Maar er is een kanteling in het denken gekomen over wat jeugdzorgplus inhoudt.' Karin Noordanus vertelt dat dit leidde tot meer inhoudelijke gesprekken over intensieve zorg en de ruimte die de jongeren nodig hebben voor ontwikkeling. De oprichting van de stuurgroep was een stap die in 2019 volgde.

Een van de aspecten waar de stuurgroep op inzet, is een grote verschuiving naar ambulantisering van intensieve jeugdzorg. 'Zover zijn wij nog niet, maar ik geloof daarin,' zegt Karin Noordanus. Deze ambulantisering zou betekenen dat de meest intensieve zorg van jeugdzorgplus wordt losgekoppeld van instellingen, maar geboden wordt op een stabiele woonplek, thuis of elders, waar een jongere kan blijven en zich kan ontwikkelen door middel van onderwijs.

Schakenbosch maakt deel uit van de genoemde stuurgroep en bouwt mee aan de doorontwikkeling van jeugdzorgplus. 

Karin Noordanus: ‘Schakenbosch heeft veel expertise in huis. De 'Open tenzij-visie’ van Schakenbosch is duidelijk voelbaar, maar het mag van mij nog veel praktischer. Ik zie nog veel kansen om de expertise van Schakenbosch te verbinden aan de regio Rotterdam.' 

Voor de toekomst hoopt mevrouw Noordanus: ‘dat wij écht op maat kunnen bieden wat een jongere nodig heeft. Ik vind het oprecht erg wanneer ik hoor dat een jongere gemiddeld zeven trajecten achter de rug heeft, voordat hij in de jeugdzorgplus komt, terwijl iedereen zijn best doet. Wij moeten over kokers heen kijken en gezamenlijk belemmeringen weghalen, maar daarbij moet het wel een haalbaar verhaal blijven, ook voor gemeenten.'