INTERVIEW (1)

Ons jaarverslag over 2019 was aanleiding om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Deze keer hebben wij ervoor gekozen het terugblikken niet alleen te doen, maar enkele personen buiten Schakenbosch te vragen naar hun visie.

Juliëtte Bouw is wethouder bij gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft onder meer jeugdhulp in haar portefeuille. Voor haar tijd als wethouder was ze 12 jaar gemeenteraadslid. Ze heeft vanuit haar functie bij de gemeente en haar raadswerk Schakenbosch vanaf de start meegemaakt. Met haar kijken wij terug op het afgelopen jaar.

Op de vraag aan wethouder Bouw wat voor haar de grootste ontwikkeling is geweest op het gebied van jeugdzorg, antwoordt ze: ‘De oprichting van de stuurgroep. Samen met andere wethouders uit regio Zuidwest en vertegenwoordigers van jeugdzorginstellingen, waaronder Schakenbosch, denken wij na hoe wij de gesloten jeugdzorg kunnen doorontwikkelen. Hoe we op een andere manier jeugdzorg nog beter kunnen maken: minder gesloten, meer kleinschalig en meer ambulant.’

Het is het streven om jongeren zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien, en als dat niet gaat, dan op een andere plek, maar wel op een zo thuis mogelijke manier. Dat is wat de landelijke politiek voor ogen heeft en wat gedragen wordt door de hele sector.

Schakenbosch maakt deel uit van de genoemde stuurgroep en bouwt mee aan de doorontwikkeling van de gesloten jeugdzorg. Daarnaast wordt binnen Schakenbosch continu aan verbetering gewerkt. Wij blijven ons zorgaanbod ontwikkelen, aansluiting zoeken met de thuissituatie, nog meer maatwerk bieden en streven naar maximale openheid. Zelfs wanneer sprake is van een gesloten setting, biedt Schakenbosch een leefklimaat van veiligheid en vertrouwen en openheid waar het kan.

Wethouder Bouw: ‘Ik zie dat Schakenbosch heel hard bezig is. Ik steun de ontwikkeling bij Schakenbosch en de ontwikkeling in de sector.’

De wethouder kent Schakenbosch goed. In november stond ze nog voor de klas bij het Schakenbosch College. In het kader van de landelijke Dag van het Respect gaf ze een gastles.

‘Ik heb diep respect voor de mensen die zich inzetten om deze jongeren te helpen. Het zijn kwetsbare jongeren die een lange weg te gaan hebben. Het kost veel energie en inzet, maar als je het doet en je kunt ze verder helpen, dan is dat heel mooi. Het werk doet ertoe. Je kunt als instelling iets betekenen.’

Voor de toekomst hoopt wethouder Bouw: ‘Dat er voldoende plaatsen zijn voor jeugdhulp om de jongeren die het nodig hebben, goed te kunnen begeleiden en daarnaast dat er minder gesloten plaatsen nodig zijn en meer aanbod is op ambulant niveau en in kleinschaligheid. Hoewel we streven naar nul gesloten plaatsen, zal er altijd een groep blijven die gesloten hulp nodig heeft. Zo realistisch ben ik wel.’