Intensieve hulp eerder in het traject

‘Als het elders niet meer gaat, komen jongeren bij ons terecht. Ongeveer driekwart van de jongeren wordt vanuit een crisissituatie geplaatst,’ aldus directeur Kees in ’t Veld. Schakenbosch zet zich in voor de meest kwetsbare jongeren met ingewikkelde hulpvragen. Jongeren krijgen bij Schakenbosch intensieve hulp. Met een behandelplan op maat werken zij samen met hun gezin aan verandering en krijgen ze stap voor stap grip terug op hun eigen leven.

Kees in ’t Veld: ‘Maar als het kan, zijn we eerder in beeld. Wij hebben specialistische kennis in huis op het gebied van jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en lichte verstandelijke beperking. Wij willen deze expertise inzetten bij die jongeren die het nodig hebben, om verergering van problematiek en mogelijk een gesloten plaatsing te voorkomen. De hechte relatie die wij hebben met de moederorganisaties Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen helpt daarbij.’

Om deze reden biedt Schakenbosch al jarenlang ‘outreachende hulp’. Een ervaren MDFT-team (multidimensionele familie therapie) behandelt gezinnen waarbij het dreigt mis te gaan. Het is een intensieve vorm van therapie, maar kan de gezinssituatie helpen en daarmee helpen voorkomen dat een jongere uit huis moet worden geplaatst. Overigens wordt MDFT-therapie ook ingezet als jongeren wel uit huis geplaatst zijn, om dan de periode in een gesloten setting te verkorten.

Naast MDFT beschikt Schakenbosch voor de Haagse regio, over een integraal team van ambulante hulpverleners. Wanneer een jongere in beeld komt bij Schakenbosch, vormt een ambulant hulpverlener een belangrijke en intensieve rol in de begeleiding van het gezin. Daarbij wordt kennis en expertise vanuit de moederorganisaties ingezet door detachering van medewerkers naar dit ambulante team.

Kees in ’t Veld legt uit: ‘Een jongere is een onlosmakelijk deel van zijn gezin. Wij streven ernaar zoveel mogelijk regie bij het gezin te houden. Daarom wordt goed gekeken naar de mogelijkheden, maar zeker ook naar de draagkracht en draaglast in een gezin. Het gaat om het bieden van de best passende zorg.’

Uit de plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus over 2020 die Jeugdzorg Nederland onlangs publiceerde, blijkt een forse daling in het aantal jongeren in JeugdzorgPlus in Nederland. Bij Schakenbosch laat het jaar 2020, gelijk aan de landelijke ontwikkeling, eveneens een lager aantal jongeren zien. Is dit het resultaat van het  ingezette beleid?

‘Er is de laatste jaren hard gewerkt aan inzet aan de voorkant, om een gesloten plaatsing in JeugdzorgPlus te voorkomen en we zien daar zeker het effect van.’ Maar net als Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, is Kees in ’t Veld voorzichtig met het trekken van conclusies. ‘De forse afname in 2020 kan deels het effect zijn van de coronacrisis waardoor jongeren minder goed in beeld waren, bij onderwijs of hulpverlening.’ Daarnaast heeft corona gezorgd voor minder sociale interacties. Jongeren zijn minder vaak in contact geweest met anderen, dus het is in die zin ook minder vaak mis gegaan. ‘Oefenen met sociaal contact is echter essentieel voor de sociale ontwikkeling’, aldus Kees in ‘t Veld.