IJzer smeden wanneer het koud is

Geweldloos Verzet. Schakenbosch werkt er al jaren mee. Maar waarom? En wat is het precies?

Op Schakenbosch werken jongeren in een zo veilig mogelijke omgeving aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders en anderen. In deze veilige omgeving bieden wij hen een individueel integraal behandelprogramma. Dit doen wij in een zo open mogelijk leefklimaat met een gestructureerde dagindeling, maar met zo min mogelijk restrictie en beheersing.

Suzanne Punt, manager behandeling, legt uit dat Geweldloos Verzet wordt gebruikt om pm-ers te ondersteunen in het omgaan met probleemgedrag. Het doel is om hen meer grip te laten krijgen op een situatie op een geweldloze manier. 

De principes van Geweldloos Verzet gaan uit van contact, vastberaden aanwezigheid, geweldloze acties tegen onacceptabel gedrag  en het inzetten van het sociale netwerk (supporters).

Belangrijk dus om continu te werken aan de relatie met de jongere en de ouders/jeugdbeschermers en gedrag te bespreken  wanneer de situatie rustig is: 'IJzer smeden wanneer het koud is.'