Geslaagden in het zonnetje gezet

Net als andere jaren is het voor het aanbreken van de schoolvakantie het moment van de diploma-uitreiking. Vanwege de corona-maatregelen was er geen sprake van een grote bijeenkomst in de aula. De geslaagden kregen hun IVIO-diploma persoonlijk overhandigd en werden ieder in kleine setting in het zonnetje gezet.

Jongeren bij het Schakenbosch College kunnen met IVIO-examens per vak en op hun eigen niveau examen doen. Dit zijn bijvoorbeeld Nederlands, Engels of wiskunde/rekenen. Met de behaalde IVIO-certificaten kunnen ze hun niveau aantonen en dat verbetert hun perspectief op regulier onderwijs of werk.

In maart hadden 15 jongeren deel genomen aan een examen. Dit was nog voordat de corona-maatregelen van kracht werden. In juni deden nog eens 13 jongeren examen. Toen werd de grootste klas gebruikt, zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kon houden.

Op donderdag 16 juli werden de diploma’s uitgereikt. De mentoren zochten de geslaagden op en hadden voor hen een bloemetje, een cadeautje, een persoonlijk woord en natuurlijk hun diploma. Een zeer verdiend diploma, want ze hadden er hard voor gewerkt. In de eigen groep of klas werd er volop aandacht besteed aan de geweldige prestaties van deze jongeren. 

Onderwijs speelt een belangrijke rol binnen de behandeling van Schakenbosch. Wij durven te zeggen dat onderwijs leidend is. Door onderwijs kan een jongere zich ontwikkelen en werken aan zijn toekomst. Het Schakenbosch College is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid. Voor de overige doelgroepen (uitstroomprofiel dagbesteding en vervolgonderwijs) biedt de school onderwijs op maat.