Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking werd in kerstsferen gehouden. Net voor de vakantie, op dezelfde middag als het kerstdorp, kregen 7 jongeren één of meerdere IVIO-certificaten uitgereikt. Iedere keer weer een feestelijk moment!

'Ze hebben er hard voor gewerkt en het zijn dit soort positieve succeservaringen die ze zo nodig hebben.'

Jongeren bij het Schakenbosch College kunnen met IVIO-examens per vak en op hun eigen niveau examen doen. Dit zijn bijvoorbeeld vakken zoals Engels of wiskunde, maar ook beroepsgerichte vakken. Met de behaalde IVIO-certificaten kunnen ze hun niveau aantonen en dat verbetert hun perspectief op regulier onderwijs of werk.

Onderwijs speelt een belangrijke rol binnen de behandeling. Wij durven te zeggen dat onderwijs leidend is. Door onderwijs kan een jongere zich ontwikkelen en werken aan zijn toekomst. Het Schakenbosch College is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid. Voor de overige doelgroepen biedt de school onderwijs op maat.