‘De open sfeer en het vertrouwen, die vormen eigenlijk de basis’

Behandelcoördinator Catharina Agnevall werkt sinds enkele maanden bij Schakenbosch voor groep 10. Wat valt haar op? Ze hoeft er niet lang over na te denken. ‘Rondom elke jongere werkt een heel hecht team. Wanneer ik de inzet en de oprechtheid zie waarmee ze hun werk doen, dan smelt ik helemaal.’ 

Groep 10 is een gesloten groep. Geslotenheid heeft vaak een negatieve klank, maar het doel  is onder andere het bieden van veiligheid en bescherming, tegen zichzelf of tegen anderen, én ervoor zorgen dat er vanuit die geslotenheid weer genoeg bouwstenen zijn om te werken aan groei. Nadenkend over de visie en aanpak van Schakenbosch weet Catharina vervolgens te verwoorden: ‘De open sfeer en het vertrouwen, de verbinding maken met de jongeren én hun gezin, die vormen eigenlijk de basis.’

Haar woorden zijn in lijn met de zienswijze van Schakenbosch. Bescherming gecombineerd met een warm pedagogisch klimaat zorgt voor een veilige plek. Vanuit die veilige plek kunnen de jongeren weer werken aan groei.