De jongere centraal

Aan de start van het jaar maken we plannen en blikken we vooruit. In onze plannen voor 2020 staat de jongere centraal. Dit is niet iets nieuws, maar het is wel goed om te benoemen. Wij vragen ons af bij alle activiteiten en projecten die we ontwikkelen: Maakt dit het hulpaanbod voor de jongere en zijn gezin beter? Bieden we een zo open en kort mogelijk verblijf? Voorkomen we onnodige overplaatsingen? En als een jongere doorstroomt, blijven we dan ‘in de buurt’ om te ondersteunen bij de volgende stap en te interveniëren als dat toch moeilijk blijkt te zijn? 

De jongere centraal stellen is dus ons uitgangspunt. Tegelijkertijd constateren wij dat onze doelgroep wel is veranderd. Er is een toename van de vraag naar jeugdzorgplus, er is een toename in het aantal crisisplaatsingen en er is sprake van verzwaring van de problematiek. Wij signaleren een grotere nadruk op psychiatrische problematiek, maar ook, onder andere als gevolg van de sluiting van JJI’s, een toename van jongeren met een forensisch profiel.   

Schakenbosch blijft zich daarom ontwikkelen, om op de best mogelijke manier antwoord te kunnen geven op de veranderde doelgroep en de veranderde hulpvraag. Door de jongere centraal te stellen en maatwerk oplossingen te bieden, ondersteunen wij jongeren bij hun ontwikkeling en helpen hen het leven weer op de rit te krijgen.