Bijzonder eindexamenverhaal (2)

In een moeilijke situatie je diploma halen. Twee jonge dames bij Schakenbosch deden het. Docent Germain Roodbol van het Schakenbosch College zegt over zijn leerling: 

‘Het is een doorzetter. Ze heeft het super goed gedaan.’

Dit meisje van 17 kwam bij Schakenbosch. Door haar problemen had ze intensieve zorg en behandeling nodig. Onderwijs kreeg ze op het terrein, maar ze hield daarnaast contact met haar oude mentor en volgde het programma van haar stamschool. En of deze situatie nog niet moeilijk genoeg was, was het ook nog haar eindexamenjaar voor vmbo zorg en welzijn en kwam vervolgens de corona-crisis.   

‘Zij vond het spannend en had twijfels of ze het wel zou halen, maar haar mentor en ik hadden er vertrouwen in’. Germain Roodbol vertelt dat de samenwerking met haar stamschool echt heel goed was. 

Samen met Germain Roodbol deed ze de voorbereiding in de klas. Ze had moeite met concentreren en de leerstof onthouden, maar haar docent hielp haar daarbij en zij toonde echt veel inzet. ‘Het is een doorzetter.’ 

De toetsen deed ze ook in de klas onder supervisie van haar docent. Maar door de uitzonderlijke corona-maatregelen heeft ze haar luistertoets en mondeling Engels via Microsoft Teams gedaan met haar stamschool. ‘Ze heeft het super goed gedaan. Ze had geen enkele onvoldoende.’ 

Het centrale eindexamen ging niet door, maar op basis van de schooltentamens kwam op 4 juni de uitslag: geslaagd! ‘Ze was echt in de wolken.’ Germain Roodbol vertelt dat hij een rondje met haar ging lopen en dat twee collega’s stiekem het lokaal hadden versierd. ‘Toen we in de klas kwamen, werd ze bedolven onder confetti en ballonnen.’

‘Als je dit kunt in deze situatie, dan kun je veel bereiken in je leven.’ Germain Roodbol had haar verteld dat ze heel goed met de situatie was omgegaan en dat hij heel trots was.