Aandacht voor voeding

Gezonde voeding past in een gezonde leefstijl. Gezondheidscoach Matthijs Wils legt uit: ‘Voeding is zoveel. Het is van invloed op heel je gestel.’ Matthijs is een voorstander van veel variatie is en vindt het belangrijk dat we een gevarieerd eetpatroon bij jongeren aanbieden en stimuleren. Er is aandacht voor heel het proces van voeding: van inkoop, bewaren, bereiden, eten tot wat er over blijft. Het hele proces bij Schakenbosch wordt betrokken. 

Stageproject
Schakenbosch heeft een stagiaire aangetrokken om zich in het onderwerp te verdiepen. Van september t/m januari heeft een 3e-jaars studente Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar obesitas onder de jongeren. Ze vertelde: ‘De doelgroep bij Schakenbosch is heel interessant, maar mijn onderzoek was niet eenvoudig.’ 
Aan obesitas liggen diverse oorzaken ten grondslag, naast voeding is er bijvoorbeeld ook sprake van aanleg, medicatiegebruik en diverse persoonlijke en omgevingsfactoren. Op het gebied van voeding zijn er ook weer vele factoren van invloed, zowel positief als negatief. Om een indruk te geven – de persoonlijke voorkeuren en gewoontes, maar ook de culturele achtergrond van degene die kookt, de keus op tafel, de grootte van de porties, het tempo waarop gegeten wordt en de onderlinge beïnvloeding aan tafel. Deze stagiaire had op alle 12 leefgroepen meegegeten. Het bleek dat er per groep erg verschillend werd gekookt en gegeten.
Uit het stageproject was een van de belangrijkste adviezen om gerichte voorlichting te geven op iedere groep. Het zijn de kleine veranderingen die het makkelijk maken om de gezondere keus te maken bij elke maaltijd. 

Nieuwe stagiairs
De mooie samenwerking met onderwijs heeft inmiddels een vervolg gekregen. In februari zijn namelijk twee nieuwe stagiairs Voeding en Diëtetiek gestart. Vol enthousiasme maken zij momenteel kennis met het reilen en zeilen van de organisatie. Daarna zullen ze beide met een eigen opdracht aan de slag gaan onder begeleiding van Matthijs. Succes!