Informatie Corona-virus

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus, hoe Schakenbosch hiermee omgaat en welke maatregelen genomen worden. 

Uitgangspunten van Schakenbosch
Schakenbosch volgt de richtlijnen van het RIVM. Wij doen het uiterste om ervoor te zorgen dat jongeren en medewerkers gezond blijven. Daarnaast blijven wij ons dag en nacht inzetten om de beste zorg te bieden aan de jongeren.

“Het is een spannende en onzekere tijd. Gesloten jeugdzorg is een sector die door de overheid is aangemerkt als ‘’essentieel’’. En dat is precies wat het is. Het werk voor onze kwetsbare doelgroep is belangrijk en de inzet van onze medewerkers daarbij is onmisbaar. Wij zien dat er goed en met gezond verstand wordt gehandeld door onze medewerkers en daar hebben wij alle waardering voor,” aldus directeur Kees in ’t Veld. 

Uitgangspunten voor ons beleid zijn continuiteit, veiligheid en alertheid. Dit is als volgt weer te geven: 

Organisatie groepen
Schakenbosch heeft 12 groepen met in totaal ruim 100 jongeren. Iedere groep vormt in feite een groot gezin. De jongeren blijven als groep zoveel mogelijk bijeen. Wij zullen zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren van verschillende groepen doorelkaar bewegen.

Veel aandacht voor hygiene
De richtlijnen van het RIVM worden ook bij Schakenbosch opgevolgd: veel handen wassen, afstand houden, papieren zakdoekjes gebruiken en niezen in je elleboog. En ook wat even niet meer kan: geen handen schudden, zo weinig mogelijk je gezicht aanraken en niet dicht bijelkaar zitten. Overal hangen posters om iedereen te helpen herinneren. 

Dagprogramma aangepast
Groepsleiding en docenten zorgen samen voor voldoende bezetting op de groepen en een interessante daginvulling. Activiteiten op de groep, op school en buiten worden afgewisseld. Onderdeel van het programma is onderwijs. Schakenbosch is daarvoor gestart met huiswerkboekjes. Deze werkboekjes zijn op maat gemaakt door de eigen docent van het Schakenbosch College. Er is extra aandacht voor de leerlingen die voor een diploma of hun eindexamen zitten. Daarnaast is er tijd voor buitenactiviteiten, zoals voetballen of mountainbiken. Sport en spel zijn erg belangrijk.

Therapie
Alle therapieën gaan zoveel mogelijk door. Alleen als jongeren verkouden zijn en of koorts hebben of de therapeut luchtwegklachten met koorts heeft, gaat het niet door. De weerbaarheidstraining in groepsverband is stopgezet. Wel is er nog individueel weerbaarheidstraining. Sommige therapieën of diagnostiek wordt telefonisch of met beeldbellen gegeven. 

Contact met het gezin
Of een jongere in het weekend naar huis kan, wordt bepaald door de behandelcoordinator. Er wordt rekening gehouden met de jongere zelf, met de situatie thuis en op de groep, met de gezondheid van de jongere en de omgeving en het risico op verspreiding van Corona. Natuurlijk worden ook de ouders/verzorgers en de jeugdbeschermer hierbij betrokken.
Jongeren kunnen nog steeds bezoek ontvangen op Schakenbosch, maar dit kan alleen als de bezoekers klachtenvrij zijn (niet verkouden, hoesten of niezen, geen koorts). Op elke groep mag één bezoeker tegelijk aanwezig zijn. Bezoek vindt plaats op de kamer van de jongere.
Op alle groepen zijn ipads beschikbaar, zodat jongeren kunnen facetimen met hun familie en bezoek tot een minimum kan worden beperkt. 
Ambulant hulpverleners leggen geen huisbezoeken af, maar houden telefonisch contact met ouders/verzorgers.

Nieuwe aanmeldingen jongeren
Alleen binnen kantooruren worden nieuwe aanmeldingen beoordeeld en kunnen deze plaatsvinden. Schakenbosch neemt momenteel alleen nieuwe jongeren op wanneer de bezetting van medewerkers op een groep dit toelaat én er noodzaak is om de jongere op te nemen.

 

Nieuws van Schakenbosch over het Corona-virus:
30-06-2020 Een nieuwe werkelijkheid
22-05-2020 Versoepeling corona-maatregelen
30-04-2020 Hou vol!
23-04-2020 Creativiteit
27-03-2020 Van Corona-crisis naar leerervaring 
20-03-2020 Veel aandacht voor hygiëne
16-03-2020 Maatregelen coronavirus