Intensieve samenwerking met ROC Mondriaan

Intensieve samenwerking met ROC Mondriaan

Aan het begin van het schooljaar hebben het ROC Mondriaan, het Schakenbosch College en Schakenbosch gezamenlijk een intentieverklaring voor intensieve samenwerking ondertekend.

Veel van onze jongeren die uitstromen naar vervolgonderwijs worden aangemeld op één van de ROC Mondriaan-locaties. De overstap naar één van deze locaties van het MBO is vaak lastig. Al langere tijd werken ROC Mondriaan en het Schakenbosch College samen om de jongeren de beste begeleiding te bieden.

Deze samenwerking wordt inmiddels aangevuld en versterkt met de input vanuit zorg. Om de overstap voor de jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen, is de hulp, de aanpak en begeleiding vanuit de zorg (in de breedste zin) erg belangrijk. ‘Het helpt de jongeren enorm wanneer wij allen goed afgestemd zijn met elkaar.’

Deze samenwerkingsovereenkomst is specifiek gericht op de samenwerking met de School voor BAS van ROC Mondriaan. BAS staat voor een aanbod van Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten voor studenten. BAS bestaat uit verschillende voorzieningen en schakeltrajecten die jongeren waarbij dit nog niet goed lukt, op weg te helpen richting de MBO opleidingen. De voorzieningen binnen BAS bieden schakeltrajecten aan ter voorbereiding op een opleiding of om terug te keren naar school, loopbaanoriëntatie en maatwerk coaching.

De drie organisaties hebben naar elkaar uitgesproken dat ze van elkaar willen leren, maar vooral bevestigd dat ze alle hetzelfde doel hebben, namelijk de jongeren een stap verder helpen en begeleiden.

Astrid, leidinggevende bij Schakenbosch legt uit: ‘De samenwerking vormt een nog beter vangnet achter een jongere. We willen echt samen kijken ‘Hoe krijgen we dit kind op de rit? Hoe zorgen we er nou voor dat dit kind vorderingen maakt.’

Voor de jongeren van Schakenbosch die de overstap maken naar het ROC Mondriaan zullen deze drie partijen regelmatig met elkaar afstemmen in behandeloverleggen.