Rechtszitting op locatie

De kinderrechter komt wekelijks naar een vergaderruimte van Schakenbosch voor een rechtszitting. Het gaat om rechtszittingen over de verlenging van de (voorlopige) ondertoezichtstelling en/of van de machtiging gesloten jeugdzorg. Andere rechtszittingen vinden plaats bij de rechtbank.

Begeleiding 

Je mag je tijdens de zitting laten begeleiden door een pedagogisch medewerker. Deze kan jou steunen en na de zitting de uitspraak van de rechter aan je uitleggen. De rechter kan op locatie ook eventuele vragen over jouw behandeling aan de behandelcoördinator voorleggen.

Minder spanning 

Iedereen die bij de ‘gewone’ rechtszitting aanwezig zou zijn, zie je ook bij de rechtszitting op Schakenbosch. Voor jou wordt de rechtszitting zo minder spannend. Je hoeft niet te reizen naar de rechtbank. En je hoeft niet te wachten in een cellencomplex. Als de spanning tijdens de zitting te hoog wordt, kun je tijdelijk de zittingszaal verlaten. De pedagogisch medewerker begeleidt je bij deze ‘cooling down’.