Jongerenraad

In de jongerenraad zitten maximaal twaalf jongeren die bij Schakenbosch verblijven en op het Schakenbosch College zitten. Zij vergaderen in principe één keer per maand. Ook vragen andere organisaties soms aan leden van de raad om te vertellen over hun ervaring bij Schakenbosch. 

Per woongroep is één jongere lid van de raad. Hij/zij bespreekt in de tweewekelijkse huisvergadering met de andere jongeren uit de groep wat bespreekpunten zijn voor de raad. Die punten neemt hij/zij mee naar de vergadering van de jongerenraad. In de volgende huisvergadering wordt verteld wat de raad heeft besproken.

Op iedere groep is een pedagogisch medewerker aandachtsfunctionaris voor de jongerenraad. Hij zorgt dat er aandacht is voor de jongerenraad en ondersteunt de vertegenwoordiger uit de groep.