Evalueren & klachten

Je kunt altijd praten met een vertrouwenspersoon van het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Je kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Lees in de klachtenfolder jongeren hoe dat moet. Een uitgebreide, juridische uitleg vind je in de klachtenfolder cliënten.