Evalueren & klachten

Je kunt altijd praten met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. Je kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. In folders die je rechts op de pagina kunt downloaden lees je hoe dat werkt.