Stichting JJC

JJC is een jeugdzorgplus instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problemen. Jongeren worden bij JJC opgenomen met een machtiging gesloten jeugdzorg, gecombineerd met een indicatie voor GGZ. Om gesloten opname te voorkomen biedt JJC naast klinische hulp ook verschillende vormen van ambulante hulp aan jongeren en hun ouders.

JJC verblijft met ingang van februari 2015 op het terrein van Schakenbosch. Twintig jongeren krijgen hier vanuit de behandelvisie van JJC hulp en begeleiding bij het verminderen van hun problemen. Hun ouders worden hierbij nauw betrokken. De jongeren die bij JJC verblijven gaan ook naar de school op het terrein van Schakenbosch, het Schakenbosch College.

Effectief en perspectief
JJC en Schakenbosch streven naar het geven van effectieve en korte zorg. Juist deze focus heeft er toe geleid dat meer ruimte beschikbaar is om vanuit één locatie te werken en de verschillende hulpvormen (verder) te versterken. Hierdoor zijn beide instellingen nog beter in staat de jongeren perspectief en een aanvaardbare plek in de maatschappij te bieden.

Ook de ambulante zorg, en alle medewerkers die aan deze zorgplekken zijn gekoppeld, werken vanuit Schakenbosch.

Brede zorg
Door de verhuizing van JJC naar Schakenbosch bieden we een uniek en breed pakket aan zorg voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met psychiatrische problemen.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >